Befal får mest

Her er en oversikt over hvor mye penger du får hvis du blir kalt inn til repetisjonsøvelse.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

De færreste klarer nok å få kompensert for den lønnen de har i utganspunktet, men har du en befalsgrad, får du likevel litt mer til salt i maten.

Nedenfor følger en oversikt over hva forsvaret gir av kompensasjon per dag, dersom du blir innkalt til repetisjonsøvelse:

Menig:
Tjenestetillegg: 120,90 kr (alle får dette).
Tillegg for korporalstilling: 15,35 kr.
Ektefelletillegg: 107,70 kr (for de som har ektefelle/samboer).
Barnetillegg: 122,30 kr.
Øvrige barn: 50,50 kr.
Kompensasjonstillegg: 237 kr (for de som ikke får lønn fra deres arbeidsgiver eller som eier/driver et enmannsfortak).

I tillegg får man dekket billigste reisevei til og fra oppmøtestedet når man er på repitisjonsøvelse. Normalt er dette via offentlig kommunikasjonsmidler, f.eks. buss/t-bane i hovedstaden. Ved repitisjonsøvelse i Oslo får man altså dekket 60 kroner, tilsvarende to bussbilletter.

Eksempel: Årets HV-øvelse varte i fem dager, og menige med ett barn fikk dermed utbetalt 1.754,50 kroner - inkludert bussbilletter.

Befal:
Følgende dagssatser får man avhengig av grad:

Sersjant: 869,20 kr.
Fenrik: 927,30 kr.
Løytnant: 968,80 kr.
Kaptein: 1026,50 kr.
Major: 1263,80 kr.
Oberstløytnant: 1355 kr.

I tillegg utbetales et omforent tillegg per dag, avhengig av grad (til kompensasjon for feriepenger):

Vervet/sersjant/fenrik: 200 kr.
Løytnant: 300 kr.
Kaptein: 400 kr.
Major: 500 kr.
Oberstløytnant: 600 kr.

Kilde: Forsvarsstaben.