Bedre vern av varslere

Melder du fra om uetiske forhold på arbeidsplassen, kan det bli vanskelig å fortsette i jobben. Mange tør ikke si fra om korrupsjon eller andre kritikkverdige forhold. I et forslag som er ute på høring, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet nå sterkere vern av varslere.


De siste ukene har vært en påminnelse om at vi setter ytringsfrighet høyt her til lands. Det er ingen tvil om at media nyter av denne grunnlovsfestede retten, men på arbeidsplassen er det ikke alltid like enkelt. Den som avdekker uetiske forhold kan fort sitte igjen med svarteper.

Forrige tirsdag meldte Dagens Næringsliv at David Platts og Atle Andreassen har sluttet i Statoil. Begge jobbet i avdeling Sikring i Statoil, og var de to som i 2003 avdekket konsernets korrupsjonsavtale i Iran. Deres varsling førte til at konsernsjef Olav Fjell og styreformann Leif Terje Løddesøl måtte gå.

Heidi Høivik.
Foto: BI. Foto: BI
Heidi Høivik.
Foto: BI. Foto: BI Vis mer


Vanskelig for varslerere

Leder for Senter for Etikk og Ledelse ved Handelshøyskolen BI, Heidi von Weltzien Høivik, sier at forskning omkring interne "whistleblowers", eller varslere på norsk, viser at de kan få det vanskelig etter å ha trådt ut i offentlighetens lys. Og nå har altså Norges mest kjent varslere forlatt Statoil. Verken Platts eller Andreassen uttaler seg negativt om selskapet til Dagens Næringsliv, men det går frem at begge to har hatt en tøff tid i selskapet.

- Det er meget viktig å nevne at nettopp slike helter ofte får vanskeligheter med å fortsette i den samme organisasjonen. De blir møtt med ulike reaksjoner fra andre ansatte, til tross for at de gjorde nettopp den jobben de er satt til å gjøre, sier Høivik, som også er president i European Business Ethics Network.

Si din mening! Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/All Over Press.
Si din mening! Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/All Over Press. Vis mer


Varsling er ytringsfrihet

Nå er søkelyset rettet mot problemet, fra offisielt hold. Å varsle om uetiske forhold og korrupsjon på arbeidsplassen sin kan ses på som en utøvelse av ytringsfrihet. Sterkere vern av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, er foreslått i en rapport om ytringsfrihet i ansettelsesforhold, som er sendt ut på høring. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har satt høringsfristen til 23. mars.

- I tillegg til å skade en bedrifts renommé, fører mangel på etisk bevissthet og dømmekraft i ledelsen til uro og usikkerhet i hele organisasjonen, sier Høivik.

I høringsrapporten foreslås det en lovregel som slår fast at alle arbeidstakere har rett til å varsle om korrupsjon, brudd på sikkerhetsregler og andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, ifølge en pressemelding fra departementet. Det poengteres at arbeidstaker må gå fram på en forsvarlig måte. Den som går til media med kritikk, bør normalt ha forsøkt å ordne opp ved å ta opp forholdene internt med ledelsen eller andre på arbeidsplassen, unntatt hvis det gjelder korrupsjon eller andre alvorlige forhold. I rapporten står det også at retten til å varsle støttes opp av et forbud mot gjengjeldelser fra arbeidsgivers side, og at arbeidstaker skal ha rett til erstatning dersom varslingen likevel "straffes" av arbeidsgiver.

Ledelsen må ta ansvar

En slik lovendring er velkommen, men på langt nær nok ifølge Høivik. Organisasjoner må skape rom for moralske handlinger og ledelsen må ta ansvar for å gi organisasjonen både omsorg og klarhet. Høivik påpeker at de interne rutinene faktisk fungerte som de skulle i Statoils tilfelle, da korrupsjonen ble avdekket internt.

Blås i fløyta!

Ville du sagt fra dersom du fant kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? (Avsluttet)
Det kommer an på hva slags forhold det gjelder.(47%) 185
Ja, alt annet er moralsk forkastelig.(37%) 147
Nei, jeg ville ikke turt å ta den risikoen.(16%) 61
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Dersom ikke ledelsen tar internkontrollen på alvor, kan enkeltpersoner og hele selskapet miste respekt og tillit, sier Høivik.

Hun mener ledelsen må være oppmerksom på den enorme belastningen varslere blir utsatt for i organisasjonen når de har stått frem. - Platt og Andreassen i Statoil gjorde jo bare jobben sin, sier Høivik. - Personlig tror jeg at å hedre og rose dem hadde vært en god måte å beskytte dem mot angrep fra sine egne på. Det er viktig at det blir poengtert fra ledelsens side at de nettopp gjorde en god jobb. Ansatte våger ikke å si fra fordi de frykter represalier fra kolleger vel så mye som fra ledelsen.

Rapporten som er sendt ut til høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet finner du her:

Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling.

Kilder: Dagens Næringsliv, Lovdata, Odin.