Bedre jul om to år

Sett fra arbeidstakers synspunkt, er årets jul plassert på den verst tenkelige måten. Men allerede fra neste år blir det bedre, og fra 2006 har arbeidstakerne kalenderen på sin side i juleferien.

Tabellen nedenfor viser hvor mange av dine dyrebare feriedager du må bruke de neste elleve årene for å få fjorten dagers juleferie. En god del arbeidstakere, blant annet mange offentlig ansatte, får en halv fridag på både jul- og nyttårsaften som en mild gave fra arbeidsgiver. Disse vil kunne få en fjorten dagers ferie en dag "billigere" i alle årene hvor disse sentrale dagene faller på hverdager.

Som det går frem av tabellen er bunnen nådd for samtlige arbeidstakere i år. Er du sur over at alle helligdagene kastes bort på lørdager og søndager i år, kan du se lyst på fremtiden. Trenden snur allerede fra neste år, og fra og med 2006 kan vi alle se fram til tre hele år med arbeidstakers jul.

To uker julefri
ÅrJul- og nyttårsaften faller på enTo ukers ferie koster deg så mange feriedager*Ferieuker
2004fredag1052 og 53
2005lørdag951 og 52
2006søndag752 og 1
2007mandag752 og 1
2008onsdag752 og 1
2009torsdag852 og 53
2010fredag1051 og 52
2011lørdag951 og 52
2012mandag752 og 1
2013tirsdag752 og 1
2014onsdag752 og 1
2015torsdag852 og 53
*Forutsatt at julaften og nyttårsaften teller som hele arbeidsdager.


Familieplanlegging

Har du barn i skolealder? Vet du egentlig når de har fri - og hvor lenge? Det kan du sjekke i DinSide Reises Skoleferiekalkulator.