<i>Illustrasjon: Per Ervland</i>
Illustrasjon: Per ErvlandVis mer

Be sjefen gamble med pensjonen

Har du en av de få sjefene som fremdeles vurderer ytelsesbasert pensjon for sine ansatte, er du herved advart: Den siste retrettmuligheten kan forsvinne til høsten.

I fall du ikke har fått det med deg, begynner sjefen din å få dårlig tid til å velge pensjonsordning for deg og kollegene dine, og gjennomføre obligatorisk tjenestepensjon.

Riktignok har arbeidsgivere hele 2006 på seg til å velge, men uansett hvilken ordning som velges av din bedrift, skal den ha virkning for de ansatte senest fra 1. juli i år.

Derfor er det mange arbeidsgivere som i disse dager er på jakt etter innspill fra ansatte om hva slags pensjonsordning bedriften skal ha, og det er her du og kollegene kommer inn.

Innskudd best

Hittil har vi fortalt at:

Etter dette, ligger det nær å konkludere med at innskuddsbasert pensjonssparing i aksjer og fond faller gunstigst ut, både for alle lavtlønnede, samt for høytlønnede med lang tid igjen til pensjonsalderen.

I det siste har det oppstått enda en grunn til at dere bør tenke dere godt om før dere velger en ytelsesbasert pensjonsspareordning på arbeidsplassen, og velger en innskuddsordning i stedet. Trykk her og les om forskjellen mellom innskudds- og ytelsespensjon.

Retrettmuligheten

Til nå, har det vært mulig å ombestemme seg, hvis man har samlet opp flere små fripoliser, og blitt lei av at pensjonen taper seg i verdi gjennom ytelsesbaserte løsninger.

Det har nemlig vært mulig å flytte en fripolise fra ytelsesordninger som er utstedt etter 1.1.2001 og som har flytteverdi lavere enn ca. 76.500 kroner til en IPA (Individuell PensjonsAvtale)-link med fritt investeringsvalg, og dermed ta del i fondssparingen.

Hjemmelen for denne muligheten har ligget i Lov om Foretakspensjon, hvor § 4-7. Rett til fripolise lyder:

    1) Når et medlem slutter i foretaket med rett til opptjent pensjon, skal pensjonsinnretningen sørge for at det utstedes fripolise som sikrer medlemmet rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve. Tilsvarende gjelder for medlem av ordning etter §11-2 som slutter med rett til straks begynnende alderspensjon. Er opptjent premiereserve knyttet til alderspensjon mindre enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp, har medlemmet likevel bare rett til at premiereserven blir overført til annen foretakspensjonsordning, fortsettelsesforsikring eller til individuell pensjonsforsikringsavtale etter skatteloven (IPA).
Nå er det oppstått en risiko for at denne retrettmuligheten blir stengt fra neste år.

Ordlyden i denne bestemmelsen må nemlig endres, ettersom regjeringen har foreslått at ordningen med IPA-sparing avvikles (trykk her og les mer), i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Skattefradraget for nye premieinnbetalinger i IPA-ordningen fjernes med virkning for innskudd foretatt etter 12. mai i år.


Stenges bakdøren?

Det vil ikke være mulig å vite hva som skjer med denne lovteksten før etter at regjeringen legger fram sitt budsjettforslag til høsten.

På våre spørsmål om rettrettmulighetens fremtid, viser Finansdepartementet oss til ordlyden i revidert nasjonalbudsjett, hvor det varsles om at nærmere regelendringer ikke vil bli avklart før i neste års budsjett. Dermed er det stor usikkerhet i næringen om denne "bakdørens" fremtidsutsikter.

Leder pensjon Johan Aasen i Skagenfondene er blant dem som har liten tro på at regjeringen kommer til å verne om folks muligheter til å flytte fripolisene over til fondssparing.

- Slik som vi har bragt i erfaring, er myndighetenes holdning at det nå ikke er adgang til å flytte fripoliser under 1/2G til IPA, sier han til DinSide.

Over 90 prosent av de nye pensjonsavtalene som inngås for tiden i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon er imidlertid innskuddsbaserte. For alle disse er det uviktig at denne muligheten for å angre opprettholdes.

Men skulle du ha en av de ytterst få sjefene som fremdeles vurderer ytelsesbasert pensjon for sine ansatte, er du herved advart:

Den siste retrettmuligheten kan forsvinne allerede til høsten.