Be om sparken

Du bør ikke akseptere å bli permittert i dårlige tider. Paradoksalt nok kan det nemlig lønne seg å bli sagt opp.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Grunnen er enkel: Når du permitteres har ikke arbeidsgiver lønnsplikt. For deg vil det bety smalhans. Mener du at bedriftens framtidsutsikter er dårlige, er vårt råd klart: Få heller full lønn i oppsigelsestida på tre måneder, enn halv lønn i form av arbeidsledighetstrygd på ubestemt tid.

Halv lønn

Særlig IT-selskaper har måttet barbere budsjettene som følge av dotcom-døden det siste året. Advokat Espen Rebbestad hos advokatfirmaet Schjødt i Oslo har tidligere bekreftet at enkelte IT-bedrifter spekulerer i permitteringer, og dermed omgår oppsigelsesvernet i Arbeidsmiljøloven.

- De bryter loven. Ved å permittere i stedet for å gå til oppsigelse, slipper selskapene å betale ut lønn i oppsigelsestida. De garderer seg mot at arbeidstakerne bestrider en eventuell oppsigelse og kan sitte i stillingen til saken er avgjort, mener Rebbestad.

Konsekvensen for mange er en halvering av lønna og vel så det. De får nemlig ikke mer enn 62,4 prosent av 295.000 kroner i året i dagpenger, vel 184.000 kroner i året.

- En halvering av lønna er uholdbart for de aller fleste. Og selskapene spekulerer i at de permitterte får seg ny jobb, noe de fleste også vil få, sier Rebbestad.

Må vente bedre tider

For at en bedrift skal kunne permittere må flere betingelser være oppfylt.

Trykk her for å se alle kravene.

Et av de vikigste kravene er etablert gjennom rettspraksis, og går på at det må være reelle utsikter til oppgang i bransjen i overskuelig framtid.

- Når en del IT-selskaper påberoper seg dette, er det tatt rett ut av løse lufta, sier Espen Rebbestad.

Trykk her for å se vår tidligere sak om Hands Norge

I bygg- og anleggsbransjen er det vanlig med permitteringer, men der er arbeidet ofte sesongbetont og man kan vise til reelle utsikter til oppgang. IT-bransjen har ikke vært preget av oppgang det siste året.

- Jeg nekter likevel å tro at dette er et større problem i IT-bransjen enn i andre bransjer. For de fleste selskaper tror jeg det er snakk om et berettiget å permittere for å komme over en kneik. Samtidig har vi nok våre svin på skogen, vi også. Det er ikke bra dersom noen spekulerer i permitteringer for å spare penger, sier Fredrik Syversen, prosjektleder i IKT-Norge.

Syversen er enig i at det er uholdbart for ansatte å gå på halv lønn, men påpeker at de fleste får seg ny jobb kjapt.

Flere tar kontakt

Arbeidstilsynet kan gjøre lite i slike saker, ettersom de hører inn under den privatrettslige delen av arbeidsretten. Men folk tar likevel kontakt.

- Vi har sett en viss økning i antall henvendelser om permitteringer det siste året. Men de berørte må selv ta dette opp med arbeidsgiverne, sier jurist Rune Ytre-Arna i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Kostbare advokater er altså nesten det eneste du kan ty til dersom du havner i en slik situasjon. Likevel: Ikke alle saker ender i retten. Forlik oppnås ofte, og de ansatte får en kompensasjon i form av penger.

Råd:

  • Be ledelsen om å klargjøre hvorfor det er utsikter til bedre tider i bransjen og hvorfor selskapet velger å permittere. Gir de seg ikke, bør du kontakte advokat.

  • Har du ikke råd til advokat, kan du forsøke noen av instansene som tilbyr gratis rettshjelp.

  • Det kan være lurt å være organisert. Da kan fagforeningens jurister bistå deg uten ekstra kostnader.

  • Kommer du ingen vei, kan du ta kontakt med DinSide.

    Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.


    Trykk på lenken til høyre for å lese om Hands Norge som ble beskyldt for å permittere ulovlig, eller trykk på lenkene nederst til venstre for å lese resten av denne artikkelen.