Årets norske moteord

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Derekruttering: Å si "oppsigelse" eller "nedbemanning" er som å banne i næringslivskjerka. I stedet bruker blåskjortene det noe mildere ordet ' å derekruttere', selv om konsekvensen er den samme i disse ulvetider; folk mister jobben.

Konsolidering: I nedgangstider handler det ofte mer om å sikre driften enn å ekspandere. Man tar ingen sjanser, man satser heller på å konsolidere driften. Det sier seg jo selv.

Eskalere: Ordboka sier: "Øke i intensitet og omfang; trappe opp". Og slikt et enkelt språk kan man jo ikke føre.

Mentoring: Rådgiver, støttespiller, sparringpartner - dette høres jo alt for traurig ut. I tråd med at flere store selskaper har etablert lederutviklingsprogrammer med mentorer, er ordet blitt fashion.

Relevansintegrering: Fremmedordboka neste. Sagt på forståelig norsk: Vanlige linker
til nettsider med relevant innhold.

Fleksible bemanningsløsninger: Et penere uttrykk for at bedriften leier inn vikarer i stedet for å ansette deg fast. Aktuelt nå når vikarbyråene har lov til å leie ut personell innen alle bransjer.

Vinn/vinn-situasjon: Et gammelt begrep fra akademiske sirkler; nå adoptert av næringslivet. Alle vil vel komme i situasjoner som gir fordeler til begge/alle parter. Men det er mer schwung over 'vinn/vinn-situasjon'. Noen foretrekker det engelske 'win/win-situation'.

Fokus på kjernevirksomheten: Det betyr rett og slett av selskapet konsentrerer seg om det de kan best. Dette gjøres ofte ved hjelp av outsourcing (engelsk moteord, nå vanlig i norsk); at et selskap skiller ut regnskapsvirksomheten, datadriften eller liknende.