Årets forkortelser

Forkortelser dominerer hverdagen til IT-folk. Vi har samlet de mest aktuelle.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

VIKTIG:
XML: eXtensible Markup Language (selvbeskrivende filformat)
XUL: XML-based User interface Language
UML: Unified Modelling Language (systemeringsmetodikk)
ASP: Application Service Provider (Leier ut programvare over nettet)
XP: Windows XP / Office XP -> XP = eXPerience.

HOT NÅ:
xDSL: Digital Subscriber Line (fellesbetegnelse for fastlinje som bruker telefonledningene)
ADSL: Asynkron DSL (Raskere hastighet til deg enn fra deg)
SDSL: Synkron DSL (Lik hastighet begge veier)
VDSL: Very high speed DSL (fremtidsvisjon)
GPRS: Står for 'General Packet Radio Service'. En standard for pakkedatanettverk som vil øke effektiviteten til GSM-nettverket og gjøre det mulig å være konstant tilkoblet til Internett via et mobilnett.
UMTS: UMTS avløser GSM og er tredje generasjons mobilsystem. UMTS gir deg hovedsakelig to ting: Enda større overføringshastighet samt multimedia-støtte.

NY TEKNIKK:
USB2: Ny raskere versjon av USB (Universal Serial Bus)
IEEE1394: Firewire rask konkurrent til USB. Brukes mest til videoredigering.
NetBurst: Intels navn på den nye arkitekturen i Pentium 4.
DDR: Double Data Rate. Brukes om databusser til minne, skjermkort og prosessorer hvis de overfører dobbelt så mye data som frekvensen.