Arbeidsmarkedet styrkes i 2005

Vikarbyrået Manpowers arbeidsmarkedsbarometer viser det mest positive utslaget siden starten i 2003. En av fem arbeidsgivere planlegger å øke bemanningen i løpet av det første kvartalet i 2005.

19 prosent av arbeidsgiverne som deltok i Manpowers undersøkelse svarte at de ville ansette flere i løpet av årets tre første måneder. Syv prosent vil redusere, mens 74 prosent vil holde bemanningen stabil. Dette vil si at 12 prosent av de spurte bedriftene planlegger å utvide arbeidskraften i denne perioden.

- Norske arbeidsgivere melder om positive forventninger til sysselsetting de kommende tre månedene, sier konsernsjef Terje Nygaard i Manpower. Han tror konkurransen om kvalifisert arbeidskraft vil kunne bli stor innenfor enkelte næringer - blant annet energisektoren, varehandel, hotell og restaurant og offentlig sektor.

- Hos Manpower registreres en økning i antall oppdrag, særlig innenfor IT, bygg og anlegg samt ingeniørtjenester. Innen primærnæringen og industrisektoren forventer vi minst sysselsettingsvekst i første kvartal, sier Nygaard.

Arbeidsledighet

Tror du arbeidsledigheten vil synke i 2005? (Avsluttet)
Ja(48%) 101
Nei(36%) 76
Vet ikke(15%) 32
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Optimister i midten, pessimister i nord

Av de norske regionene, er det Midt-Norge som har de beste forventingene: 27 prosent av bedriftene tror de kommer til å øke sysselsetningen i første kvartal. I Nord-Norge ser de litt mørkere på situasjonen, med et negativt nettoresultat* på undersøkelsen: åtte prosent planlegger å kutte antall ansatte.

Mest optimistisk i Europa

Norge er ett av de landene i Europa som ser mest positivt på sysselsetningen de neste månedene. Irland, Storbritannia og Norge er mest optimistiske, mens Tyskland og Italia tror på økende nedbemanning.

Omfattende undersøkelse

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer har blitt gjennomført i USA og Storbritannia i mer enn 40 år og er kjent for sin nøyaktighet og pålitelighet. Undersøkelsen gjennomføres blant et representativt utvalg av 750 norske arbeidsgivere og blant 35.000 bedrifter i 19 land.

*Nettoresultatet kommer frem ved å trekke fra antall ledere som forutser en nedgang i sysselsettingen, fra antall ledere som forutser en økning. Et positivt resultat indikerer at flere arbeidsgivere planlegger å ansette fremfor å nedbemanne.