Arbeid i Europa!

For den eventyrlystne med språkkunnskaper og utdannelse er det gode muligheter for å arbeide i andre europeiske land.

Hos arbeidsmarkedsetatens EUROPA-service kan spesielle eurokonsulenter hjelpe deg å skaffe arbeid i andre europeiske land. Her i landet finnes eurokonsulentene foreløpig i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Flere kontorer blir snart opprettet i Ålesund, Hamar og Sandnessjøen.

EØS-avtalen

EUROPA-service er en følge av EØS-avtalen, som forplikter medlemslandene å være behjelpelig med mobilitet i Europa. I EØS-landene finnes tilsammen 450 eurokonsulenter som gjennom sitt nettverk kan utveksle informasjon om de respektive land og regioner. Eurokonsulentene benytter det europeiske datasystemet EURES (EUropean Employment Services) til å skaffe oversikt over ledige stillinger i EØS-landene. I tillegg har EURES opplysninger om arbeids- og levevilkår i de forskjellige landene. Både arbeidstakere og arbeidsgivere kan kontakte EUROPA-service for informasjon om arbeid eller arbeidstakere i andre land.

Europa-service i Norge Foto: ukjent
Europa-service i Norge Foto: ukjent Vis mer

Flere tusen stillinger

Avtroppende leder av EUROPA-service i Oslo, Tordis B. Lang, kan fortelle at det hvert år er flere tusen stillinger inne i EURES-databasen.
- Vi har svært mange stillinger i databasen fordi land som Østerrike og Tyskland automatisk overfører alle ledige stillinger fra sine vanlige arbeidsmarkedssystemer til EURES, sier Lang. -Du kan finne alle typer arbeid. Uvanlige stillinger som betjening på elvebåt, jordbærplukker og sirkussjauer finnes innimellom mer internasjonale stillingstyper som kokk og hotellbetjening. Det er også etterspørsel etter arbeidskraft som det enkelte land har mangel på, som ingeniører dataeksperter og fysioterapeuter.

Ung og utdannet

Selv om man finner mange forskjellige typer arbeid gjennom EURES, er stillinger som krever høy utdanning i flertall. Enda lettere er det å få arbeid i andre land dersom du har litt arbeidserfaring i tillegg til utdanningen. Dessuten kreves det nesten alltid at søkeren har gode språkkunnskaper.
- I Frankrike for eksempel, er det bortimot umulig å skaffe arbeid til deg som ikke behersker fransk, advarer Lang.

Det er flest stillinger der man etterspør relativt unge mennesker.
- Dersom det er sommerjobb du er ute etter, bør du være tidlig ute, forteller Lang.
- Mens sommerjobber i Norge gjerne blir utlyst i april og mai, må du regne med en mer tidkrevende ansettelsesprosess ute i Europa. Det kan derfor lønne seg å starte letearbeidet allerede i årets to første måneder.

Lavere lønn

Å finne arbeid i et annet land krever som regel meget stor arbeidsinnsats i følge Lang. I tillegg må du regne med at lønnsnivået i en del europeiske land ligger en god del lavere enn hjemme. Dette gjelder de fleste sydeuropeiske land, men også Storbritannia har lavere lønninger enn man er vant til i Norge.

Dersom du arbeider og bor i et annet europeisk land, har du de samme rettighetene som andre arbeidstakere i dette landet. Det vil for eksempel si at du har krav på dagpenger etter arbeidslandets satser. Ulempen er at rettighetene etter sosial- og trygdesystemet er begrenset og gir svært mye lavere utbetalinger i en del av landene enn det du ville fått i Norge. I Italia og Hellas er for eksempel dagpengesatsene betraktelig lavere enn her hjemme.

Mange henvendelser

Lang kan fortelle at kontoret i Oslo mottar rundt 800 henvendelser fra jobbsøkere hver måned.
- Det er en overvekt av henvendelser fra innbyggere i andre EØS-land, noe som kan henge sammen med det gode arbeidsmarkedet i Norge, sier Lang.

EUROPA-service behandler også henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker arbeidskraft fra EØS-landene.
- Det er flest norske arbeidsgivere vi har kontakt med, selv om det er mulig for utenlandske arbeidsgivere å ta kontakt dersom de ønsker å rekruttere arbeidstakere fra Norge, sier Lang.

Dersom du ønsker å finne ut mer om muligheten for å arbeide i utlandet kan du ta kontakt med nærmeste EUROPA-servicekontor.