Noen ansatte stjeler! <i>Foto: Per Ervland.</i>
Noen ansatte stjeler! Foto: Per Ervland.Vis mer

Ansatte stjeler

Det høres ikke veldig hyggelig ut, men sant skal det likevel være: Norske ansatte topper statistikken over de som stjeler på jobb, ifølge britisk undersøkelse.

Lange fingre

Hver tredje parfyme, genser, DVD, CD eller liknende som stjeles i norske butikker forsvinner ned i en ansatts lomme.

For ifølge en fersk, britisk, undersøkelse er kundene gjennomsnittlig skyld i 48,8 prosent av tyveriene, de ansatte 30,7 prosent, og leverandørene 6,2 prosent. Interne feil står for 14,3 prosent av tapene, noe som altså betyr at hele 85,7 prosent av tapene kan relateres til kriminelle handlinger.

Norge på topp

Norge har, sammen med Danmark, Storbritannia, Finland, Polen og Ungarn en kjedelig rekord innen europeisk detajlhandel. Det er i disse landene vi finner den høyeste andelen av ansattetyverier.

TYVERI PÅ JOBBEN

Helt ærlig (og helt anonymt) - har du noen gang tatt noe du ikke burde på jobben? (Avsluttet)
Nei(54%) 796
Ja(42%) 620
Husker ikke(3%) 49
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


I den andre enden av denne lite hyggelige skalaen finner vi Hellas, Portugal og Sveits. Her er den laveste andelen av slike tyverier.

Samlet utgjør tapene svimlende 29.038 millioner euro (nesten 250.000 millioner kroner), eller 1,24 prosent av omsetningen. Dette tapet inkluderer imidlertid både de kriminelle handlingene, og tapene som relaterer seg til interne feil.

24 land

Ovenstående er resultatene fra den årlige analysen "European Retail Theft Barometer 2006" fra Centre for Retail Research i Nottingham.

Undersøkelsen bygger på svar fra 426 butikkkjeder i 24 land, noe som også tilsvarer 18 prosent av all detajlhandel i Europa.

Kilde: Retail Researchs tyveribarometer.