Andre nyttige kurs

En rekke kurs kan være nyttige uavhengig av hvilken bransje du jobber i. De vil likevel ikke lyse opp CV'en din. Disse er blant annet kurs i...

[Ugjyldig objekt (NAV)]

  • ...endringsmestring: Evnen til å takle hyppige endringer er viktigere enn noensinne.

  • ...prosjektarbeid: Siden "alle" nå jobber i prosjekter eller team, er det gunstig å kunne jobbe på denne måten.

  • ...presentasjonsteknikk: Det hjelper ikke å kunne mye om du ikke kan kommunisere det du kan.

  • ...argumentasjon: Du vil ha folk til å gjøre som du vil? Du vil overbevise andre? Et kurs vil hjelpe deg.

  • ...salg og markedsføring: Lønnsomhetskravene er skyhøye i dagens næringsliv. Da kan det være gunstig å vise til økonomikompetanse.