Alle mot Frp om nytt pensjonssystem

Frp er det eneste partiet som går mot pensjonsreformen, der besteårsregelen kuttes. Det lønner seg å jobbe lengst mulig.

Rettferdig

Vi får et mer rettferdig pensjonssystem, sa saksordfører Sverre Myrli (Ap), mens Frp mener reformen fratar pensjonistene penger.

Pensjonsreformen ble behandlet i Stortinget mandag. Alle partier unntatt Fremskrittspartiet står sammen om det nye pensjonssystemet, som skal gjøre det lønnsomt å stå lenger i jobb.

- Dette er en gedigen blåmandag. Besteårsregelen fjernes for å spare penger, og det er skammelig at det politiske flertallet ikke informerer om de faktiske konsekvensene for dagens og morgendagens pensjonister, sa Fremskrittspartiets Robert Eriksson.

Saksordfører Sverre Myrli understreker at folketrygden er et solidarisk fellesskap mellom grupper og generasjoner.

- Vi går senere ut i arbeidslivet, forlater det tidligere og lever stadig lenger. Nå endrer vi pensjonssystemet slik at vi får mer igjen for å jobbe. Når levealderen øker kan vi ikke fortsette å pensjonere oss stadig tidligere, sa han.

Han mener framtidige generasjoner kan være glade for den brede enigheten, som skal sikre et bærekraftig pensjonssystem i 40-50 år framover.

Tryk her og finn ut om DU taper eller vinner på pensjonsreformen - med vår helt unike pensjonskalkulator.