Aksjemegler

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Drøm: Høy lønn. For noen er den store drømmen å tjene seg rik og spise seg fet. Til seters drar de ikke. De sitter i stedet som aksjemeglere i Oslo sentrum og håver inn penger.

Nøkkelen er siviløkonomutanning, eller en annen høyere økonomisk utdanning, gjerne fra det store utland.

Tar seg godt betalt

Andre velger den lukrative eiendomsbransjen. De best betalte eiendomsmeglerne tjener millioner i året, men jobber da også mye. Særlig i tider med høye boligpriser renner kronene inn.

Advokater vet også å ta seg betalt for tjenestene. Privatpraktiserende forretningsadvokater og kjendisadvokater har ofte timesatser rundt 2.000 kroner.

Privatpraktiserende leger og tannleger har også til salt i maten. De tjener mye mer enn kollegene ved offentlige sykehus.

Selvstendig næringsdrivende kan tjene mye penger, men må leve med risikoen for dårlig lønnsomhet og mange lange arbeidsdager.

Mer moderat

Sosial bakgrunn er fortsatt delvis avgjørende for hvem som blir advokat og lege. Inntakskravene til siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen i Bergen er harde, mens det i BI-systemet koster mye penger å delta.

Du kan jobbe med økonomirelaterte ting i andre yrker, for eksempel som bank- eller postfunksjonær. Du må si dog farvel til de høye lønningene.

Som mynttrykker eller -gravør får du også jobbe med penger. Er du postbud, har du ansvaret for verdipapirer. Spennet fra feterte børskonger til postbudets tilværelse er likevel stort.

Artikkelen fortsetter under annonsen