Aksjehandel til besvær

Mange arbeidstakere har en stilling som gjør at de ikke kan handle aksjer, også utenfor finansverdenen. Bedriftens behov for tillit og troverdighet veies opp mot den enkeltes vinning.


Streng lov

Mange arbeidstakere har tilgang til informasjon om et marked eller et selskap, og som kunne ha satt dem i en spesielt gunstig situasjon når det kommer til å investere i disse selskapene - og nettopp derfor er innsidehandel og markedspåvirkning strengt forbudt ved norsk lov.

Men det er ikke bare arbeidstakere med innsideposisjoner som er underlagt et strengt regelverk. For mange er det helt eller delvis forbudt å handle aksjer, enten på grunn av loven, eller arbeidsgivers egne regler.

- De strengeste lovreglene gjelder ansatte i verdipapirforetak og finansinstitusjoner, sier Cecilie Ask, sjefsjurist i Kredittilsynet, til DinSide. Ansatte i blant annet bank, meglerhus og forsikringsselskaper er underlagt forholdsvis strenge regler både når det kommer til bindingstid og rapporteringsplikt ved egne investeringer.

Spesielt når det kommer til aksjer i firmaet man jobber i, er reglene strenge.

Ingebjørg Harto. Foto: NHO.
Ingebjørg Harto. Foto: NHO. Vis mer


- I en del selskaper vil noen personer nesten kontinuerlig være i primærinnsider-posisjon, sier Ingebjørg Harto, advokat og avdelingsdirektør i Næringsjuridisk avdeling i NHO, til DinSide. - Reglene er så omfattende for de som er i en såkalt primærinnsider-posisjon, at disse personene i all hovedsak ikke kan handle aksjer i selskapet de jobber for.

Selvpålagte regler

I tillegg til lovverket, er det mange firmaer som har selvpålagte etikkregler som ofte er veldig strenge, forklarer Ask.

Aksjer: Ikke for alle. Foto: T. Al Nakib. Foto: T. Al Nakib
Aksjer: Ikke for alle. Foto: T. Al Nakib. Foto: T. Al Nakib Vis mer


Et eksempel er advokatfirmaet Wikborg Rein, som har utarbeidet et internt, selvpålagt etisk regelverk.

- Hvis man jobber i for eksempel konsulentbransjen eller i det offentlige, er renommeet til stedet man jobber avgjørende. Da er det viktig (for arbeidsgiver, red. anm.) at man opptrer ryddig i forhold til aksjehandel, og at det ikke kan stilles spørsmål rundt aksjehandelen, sier Ask.

De ansatte i Kredittilsynet har heller ikke lov til å handle noe som er utstedt av institusjoner som er under Kredittilsynets tilsyn. Tilsynet kontrollerer regnskapsføringen i alle børsnoterte selskaper i Norge, og loven er i ferd med å bli skjerpet.

- Den adgangen ansatte i Kredittilsynet vil ha til å handle aksjer i børsnoterte selskaper vil bli svært begrenset, sier Ask.

Etikk og tillit viktig for bedriftene

Utenom finansverdenen er det ikke like klare regler når det kommer til aksjehandel.

Professor Atle Midttun. Foto: BI. Foto: BI
Professor Atle Midttun. Foto: BI. Foto: BI Vis mer


Ifølge Atle Midttun, professor og leder for senter for bedriftenes samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI, er det grunnleggende at man opptrer med troverdighet og upartiskhet i forskjellige roller. Derfor er det viktig med nøytralitet og gjennomsiktighet i næringslivet, der hvor man opptrer i roller som krever det. Eiendomsmeglere må således ikke ha posisjoner som gir dem særinteresser i forhold til partene de skal megle for. Rådgivere må ikke ha engasjementer som gjør at de kan mistenkes for å påvirke kunden på andres vegne. I alle fall bør de klart opplyse om engasjementer som kan gi en slik effekt.

- Bedriftens krav til å opptre troverdig må dermed veies opp mot den ansattes ønske om å ivareta sine egne interesser, som å investere i aksjer.

Men akkurat hvor man skal sette grensen mellom bedriftens behov for nøytralitet og den enkeltes egen vinning, er ikke alltid like klart.

Ifølge Midttun er det mer fokus og strengere regler når det gjelder eierposisjoner for ansatte i utsatte stillinger, som leder- og styreposisjoner, enn det er for ansatte lenger ned i organisasjonen, mest sannsynlig fordi det ikke er så aktuelt eller så påtrengende.

- Jeg tror ikke vi er kommet dit i dag, med unntak av finanssektoren, at vi trenger strenge lover på dette. Men det kan tenkes at det kan bli en problemstilling i fremtiden, sier han.

- Det er viktig med en bevisstgjøring når det kommer til aksjehandel, sier Ask. - At den enkelte utviser aktsomhet, og ikke gjør noe som kan være straffbart eller kan skade arbeidsgivers renommé.


Fond kan være en god løsning for den som ikke burde handle aksjer men allikevel ønsker å plassere penger et annet sted enn under madrassen eller i en vanlig lønnskonto.

- Når det gjelder verdipapirfond, er forvaltningen satt bort til egne forvaltningsselskaper, så her har den enkelte liten innflytelse på enkeltinvesteringene i verdipapirer, sier Ask. Derfor er det mindre problematisk for ansatte å investere i fond.

Kilder: Kredittilsynet, Lovdata, NHO, Wikborg Rein.