Akademikere cand.få.jobb

- Nå begynner arbeidsgivere å se verdien av humaniora. Som akademiker havner man nå ikke lenger "automatisk" i offentlig sektor.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette sier Espen Freng, daglig leder i trendforskningsbyrået Trendspotting. Han er en levende bekreftelse på sitt eget utsagn.

Endring

Frengs hovedfagsoppgave i sosialantropologi handlet om reklamens kommersialisering av verdier.

Espen Freng
Espen Freng Vis mer

Feltarbeid i Futurepreview ga erfaring til å etablere Trondheim-baserte Trendspotting i 1999.

- Kontinuerlig endring er stikkordene når man jobber med trender. Jeg ser på det som mye mer spennende enn å bli en del av et skreddersydd opplegg i offentlige sektor, sier Freng.

Siden det for tida er arbeidssøkers marked, må mange arbeidsgivere tenke nytt når de rekrutterer folk.

Ikke som før

- Det stramme arbeidsmarkedet har gitt akademikere flere muligheter de siste årene. De er rett og slett mer ettertraktet, sier Vidar Grøtta, nestleder på Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

Grøtta peker også på andre utviklingstrekk i næringslivet.

- Bedriftsledere står overfor stadig mer komplekse problemstillinger. De jobber i større og mer sammensatte markeder, ofte utenlands. De må forholde seg til ny og ukjent teknologi

- Selskapene har flatere og mindre hierarkisk struktur enn før. Team- og prosjektorganisering er blitt mer utbredt, skisserer han.

Andre krav

Disse endringene stiller andre krav til ansatte, ifølge Grøtta.

- Et helhetlig perspektiv og evnen til å analysere problemstillinger. Disse tingene er blitt viktigere å beherske, noe akademikere ofte gjør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Få bedrifter kan kun ha folk med mer spesialisert kompetanse, for eksempel sivilingeniører og siviløkonomer, sier Vidar Grøtta.

Les mer om naturfag og data, humaniora og samfunnsfag.