Agresso: Ta en MBA

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Om Agresso: Agresso utvikler og selger programmoduler innen regnskapsføring, økonomistyring, prosjektkontroll, logistikk samt lønn- og personadministrasjon for norske og utenlandske bedrifter.

Arbeidstid: Har flexitid, men de ansatte har stor grad av frihet utover dette. Firmaet kontrollerer ikke når de jobber. "Poenget er at jobben blir gjort".
Permisjonsordninger: Ved svangerskap betaler bedriften mer enn 6 x G, slik at de som tjener mye ikke skal tape på det. Hvor mye avhenger av ansienniteten i selskapet. De som får mest, får opp til 10 X G.

Ferie: Fem uker for de fleste. Selskapet har ennå ikke tatt stilling til Ferielovens to ekstra dager.

Lønn:Svært resultatbasert, ofte knyttet til omsetning.

Sparing/fond/lån/opsjoner: Opsjonsprogram. Detaljene varierer mellom de ansatte.

Arbeidsdeling: Som i de fleste andre kompetansebedrifter: Utpreget teambasert, særlig i utviklingsavdelingen. Prosjektene styrer.

Hjemmearbeid: Ja, med bærbare PCer. "Men også viktig å være tilstede i et kreativt miljø".

Kontororganisering: Tradisjonell celle-organisering. Får en åpen landskapsløsning når de flytter neste år.

Videreutdanning: Sertifiseringskurs av de ansatte. Ellers positive til for eksempel MBA-utdanning, gjerne med en bindingstid.

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid. Normal oppsigelsestid er tre måneder. Andre frister kan avtales. En konkurranseklausul (karantene) benyttes i visse tilfeller, mot lønn i karantenetida.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Subsidiert/gratis barnehage: Nei.

Firmabil: Noe få har det, de fleste ikke.

Pensjonsordning/forsikring: Har i dag en vanlig pensjonsordning (60 prosent), men vil gå over til innskuddsbaserte ordninger etter hvert.

Firmahytte: Ikke foreløpig.

Telefon/klær: Bærbar PC og telefon gis som arbeidsredskaper.

Bedriftshelsetjeneste: Nei.

Treningsmuligheter: Rabattavtaler hos Sats og Frisk gjennom Agresso Activity Club.

Hus-/hagehjelp: Nei.

Fagorganisering: Nesten ingen er fagorganisert.