Aggressiv markedsføring og ensidige kontrakter

Det er spesielt to ting Forbrukerrådet irriterer seg over når det gjelder MLM-selskapene: Den aggressive markedsføringen og de ubalanserte kontraktene.

Nye distributører får ofte beskjed om å lage en liste over sine 20 beste venner for å komme igang.

Salgene skjer ofte på såkalte "homeparties" der selgerne melker sin egen familie og omgangskrets.

Selvsagt er det ikke noe galt å tipse bekjente om gode produkter, men her det ikke alltid noen kjære mor: Når det ligger økonomiske interesser bak kan det fort bli problematisk både for kjøper og selger.

Det er ikke nemlig ikke alle som synes det er like lett å si nei når tanter og onkler banker på døra.

Venner og familie blir ikke lenger bare venner og familie, men også forretningsforbindelser. Og hva om disse taper pengene de satser? I verste fall kan det sosiale nettverket ryke.

Kontraktene

I følge Nina Sunde ved Forbrukerrådet i Oslo & Akershus er det et problem at du fort kan føle deg "bondefanget" av selskapenes aggressive vervingskampanjer.

Fristet av overivrige bekjente er det lett å la seg verve som distributør, og vips: Plutselig er du en selvstendig næringsdrivende. Det mange ikke tenker på er imidlertid at selvstendige distributører også får ansvar etter blant annet Kjøpsloven og Produktansvarsloven. Og en ting er sikkert: Erstatningsansvar er ALDRI gøy.

Når nye distributører blir vervet må de selvsagt inngå en kontrakt med selskapet.

Ulempen med disse kontraktene er at de ofte er ensidig vinklet i favør av selskapets interesser.

Som eksempel nevner Nina Sunde blant annet:

  • Selskapene forbeholder seg retten til ensidig å endre provisjonssatsene til distributørene.

  • Distributørene må forplikte seg til å ikke jobbe for konkurrerende virksomheter

  • En del selskaper forbeholder seg også retten til å kunne ekskludere distributørene uten begrunnelse. Forbrukerrådet har fått fortvilte tilbakemeldinger fra medlemmer som har blitt ekskludert. Og dette har vært mennesker som har vært høyt oppe i provisjonssystemet.