75.000 nye jobber - ingen søkere

Det er rekordtider på arbeidsmarkedet. Nye tall fra NAV viser at de gode tidene vil vare en stund til. Sysselsettingen vil øke og ledigheten fortsetter å synke.

Dette og mye mer kan du lese om i rapporten Arbeid og velferd fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV), som ble offentliggjort i dag.

Sysselsettingen vil øke med 75.000 fram til utgangen av neste år, og ledigheten fortsetter å synke. I 2008 forventer NAV at ledigheten i snitt vil ligge på 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var gjennomsnittlig ledighet 2,6 prosent i 2006.

2006 et rekordår

- I fjor registrerte vi den største nedgangen i ledighet noensinne. I tillegg hadde vi den sterkest sysselsettingsveksten på 20 år, den laveste ledighet siden 1988 og en sterk vekst i ledige stillinger. Dette er gode nyheter. Den høye etterspørselen etter arbeidskraft gir økte jobbmuligheter for dem som i dag av ulike årsaker ikke har arbeid, men som ønsker å delta i arbeidslivet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Arbeidsgivere får enda større problemer med å finne folk i år. Foto:  Nick Cowie
Arbeidsgivere får enda større problemer med å finne folk i år. Foto: Nick Cowie Vis mer


Kamp om arbeidskraften

Det gode markedet for jobbsøkere gjør at flere arbeidsgivere nå opplever rekrutteringsproblemer. NAV forventer at det i løpet av dette året og neste år vil bli flere arbeidsgivere som vil få større problemer med å finne arbeidskraft.

- Rekrutter bredere, er rådet fra Saglie. Han mener det er flere grep arbeidsgivere kan ta for å redusere rekrutteringsproblemer.

For det første bør arbeidsgivere i langt større grad benytte seg av de som i dag har stått utenfor arbeidslivet en stund. Noen trenger litt tilrettelegging. Det kan NAV bistå med.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det er mange mennesker som ønsker å jobbe og som har kompetanse som arbeidslivet trenger. Det er viktig at disse får mulighet til å delta i arbeidslivet, sier Saglie.

Ifølge arbeids- og velferdsdirektøren er det også nødvendig at arbeidsgivere tar vare på egne ansatte. Det kan begrense behovet for å rekruttere nye medarbeidere i tider hvor det er stramt på arbeidsmarkedet.

Arbeidsgivere som sørger for at egne ansatte får nødvendig påfyll av kompetanse for å takle arbeidslivets krav, som gjør det attraktivt for eldre å stå i arbeid framfor å velge førtidspensjon, og som iverksetter tiltak for å redusere sykefraværet blant egne ansatte, gjør kloke valg, mener Saglie:

- Arbeidsgivere som er dyktige på inkludering vil vinne kampen om arbeidskraften, ikke bare i år og til neste år, men også i framtiden.

Færre som jobber

Samtidig beskriver rapportens forfattere at mange faller ut av arbeidsmarkedet:

Ved utgangen av 2006 var det 327.800 personer som mottok uføreytelser, en økning på 8.100 personer eller 2,5 prosent fra 2005. Denne økningen er noe mindre enn i de to foregående årene da økningen var på henholdsvis 2,8 og 3,2 prosent.

- Størst var økningen for personer med yrkesbakgrunn innen helse- og sosialtjenesten hvor det ved utgangen av 2006 var 7.200 flere personer som mottok uføretrygd i forhold til ett år tidligere, og innen undervisning hvor det var 2.000 flere mottakere. Dette er også de yrkene hvor sykefraværet er høyest, skriver NAV.

Innvandring må til

Rapporten gjør også rede for at stor arbeidsinnvandring kan forlenge oppgangskonjunkturen vi befinner oss i.

- Den høye arbeidsinnvandringen har vært positiv for norsk økonomi. Uten denne innvandringen ville rekrutteringsproblemene innen bygg og anlegg og industri vært vesentlig høyere, og innvandringen har dermed ført til betydelig mindre flaskehalsproblemer enn tilfellet ellers ville vært. Arbeidsinnvandringen er også en viktig grunn til at lønns- og prisveksten har holdt seg relativt lav i denne oppgangskonjunkturen, noe som også har bidratt til å holde renten lav, skriver NAV.

Trykk her og les hele rapporten.