5. Referanser

Mens noen skriver i CV-en at referanser oppgis på forespørsel, er det andre som oppgir utallige referansepersoner. Hva bør du gjøre?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I de tilfellene der du søker på mange jobber samtidig kan det lønne seg å skrive at "referanser oppgis på forespørsel". Tankegangen er at referansepersonen din skal slippe å bli nedringt av 15 ulike arbeidsgivere som vil vite hvordan du duger.

Hvis du oppgir referanser

Referansepersonen skal oppgis med navn, stillingsbetegnelse og telefonnummer.

Husk at det ikke alltid er like lett å gi en bedømmelse av en tidligere kollega eller ansatt, som du ikke har pratet med eller tenkt på de siste fem årene. Det er derfor særdeles viktig at du har fått klarsignal fra referansepersonene du oppgir på forhånd. Glemmer du dette kan det slå tilbake på deg selv om referansepersonen blir oppringt.

Trykk her for å se CV-eksemplene fra vår CV-test