5-10 tusen: Surf, tele, lån, røykeslutt, rabatter

Disse frynsegodene tilsvarer i underkant av ti tusen kroner i lønn.

Forbrukslån

Lån fra arbeidsgiver er ikke et veldig gunstig frynsegode for tiden. Får du for eksempel et rentefritt lån, må du skatte av 2,5 prosent av lånebeløpet. I en tid hvor et godt boliglån ligger under 3 prosent, gir ikke dette noen verdi å hoppe i taket av.

Mye morsommere blir det hvis vi ser på markedet for forbrukslån. Her åpner også skattereglene for rentefrie lån uten beskatning, forutsatt at lånet tilbakebetales innen ett år. Lånet må ikke være større enn 36.419 kroner.

Det er ingen overdrivelse å forutsette en effektiv rente på 25 prosent på et
forbrukslån på 24.000 kroner, slik vi har gjort i beregningen. Etter skatt, tilsvarer dette omtrent 4.000 kroner i renteutgifter.

Mottar du et slikt lån hos arbeidsgiver, tilsvarer dette verdien av et lønnstillegg på om lag 7.000 kroner.

Fri telefon og bredbånd

I tabellen nedenfor viser vi hvordan skattereglene virker ved arbeidsgivers dekning av telefon- og bredbåndsabonnement. Uavhengig av antall abonnementer som arbeidsgiver dekker, er den første tusenlappen skattefri. Deretter må du skatte selv av bruken for visse beløp.

Nye regler for tele som frynsegode
 Arbeidsgiver dekker ett abonnementArbeidsgiver dekker to eller flere abonnement
Skattefritt grunnbeløp1 0001 000
Ikke skattefritt4 0006 000
Skattefritt overskytendeubegrensetubegrenset
Beløp i kroner. Kilde: SkattebetalerforeningenI våre beregninger, har vi forutsatt at arbeidsgiver dekker både bredbånd og ett telefonabonnement, og at de samlede utgiftene blir på 10.000 kroner. I eksemplet blir det skattefrie beløpet 4.000 kroner, tilsvarende over 7.000 kroner i lønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Personalrabatt på varer

Jobber du et sted hvor du selger noe du gjerne kunne hatt lyst på selv, må du spisse sansene nå:

Personalrabatt på varer som produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet, regnes ikke som skattepliktig inntekt når rabatten anses som rimelig, og vareuttaket anses å dekke et vanlig privat forbruk.

Ifølge Skattebetalerforeningen tilsier erfaringer at en rimelig rabatt normalt vil være 10 prosent av arbeidsgivers kostpris. Rabatten må i hvert fall ikke være større enn det som gis storkunder.

Ansatte i dagligvarebransjen, frisører og mange flere vil dermed kunne motta 10 prosent rabatt på et helt års forbruk, uten at det må skattelegges. I beregningsgrunnlaget, har vi lagt inn omtrent 10 prosent av kostnaden ved å være virkelig velfrisert hele året (600 kroner hver 6. uke) for en kvinne. Dette vil vi tro er et beskjedent anslag av verdien dette frynsegodet kan ha.

Med denne vrien, mottar kvinnen frisørtjenester verdt 5.000 kroner for en egenbetaling på 500. kroner. Skulle tilsvarende tjenester blitt kjøpt på det åpne markedet med beskattede kroner, måtte kvinnen fått et lønnstillegg på 9.000 kroner.

Røykeavvenningskurs

Har du planer om å slutte å røyke, kan du få hjelp av både arbeidsgiver og statskassen. Skattelovforskriften sier nemlig at fordel i form av arbeidsgivers dekning av ansattes røykeavvenningskurs, ikke regnes som skattepliktig inntekt. Vi har hentet inn prisen på ett av mange tilbud i markedet - cirka fem tusen kroner - tilsvarer 9.000 kroner i økt lønn.