40 yrker der du kan øke lønnen

Norske bedrifter mangler 88.300 årsverk. Se hvilke yrkesgrupper som kan regne med lønnsfest.

Når etterspørselen er stor og udekket etter akkurat den kompetansen han eller hun innehar, er fordelen, sett fra arbeidstakers side, at det er selgers marked, med utsikter til høy gevinst av årets lønnsforhandlinger.

Og denne behagelige posisjonen er det en god del yrkesgrupper som har gleden av å oppleve i år.

Denne uken forelå årets versjon av Arbeids- og velferdsetatens bedriftsundersøkelse (NAV), som viser en rekordstor optimisme blant bedriftene.

- Det er i år høyere sysselsettings-forventninger i samtlige næringer enn tilfellet var i fjor, og forventningene er også positive for alle næringsgruppene, melder NAV.

Norge mangler 1500 kokker i år. Foto: Miguel de Unamunoc/SXC Foto: Foto: Miguel de Unamunoc/SXC
Norge mangler 1500 kokker i år. Foto: Miguel de Unamunoc/SXC Foto: Foto: Miguel de Unamunoc/SXC Vis mer


Baksiden av medaljen, sett fra bedriftenes ståsted, er at det melder seg stadig stigende problemer med å rekruttere folk. Og blant noen yrkesgrupper er manglene større enn ellers.

Slik kupper du jobbintervjuet

Sjekket 99 yrker

NAVs rapport inneholder en liste over estimert mangel på arbeidskraft fordelt på 99 yrker. Til grunn for estimatene ligger svar fra over 14.000 norske bedrifter, som er blitt spurt i februar og mars om hvilken kompetanse har problemer med å få rekruttert i år.

Bedriftene har blitt bedt om å oppgi innenfor hvilke yrker de har så store rekrutteringsproblem at de har færre ansatte enn de ellers ville hatt.

Basert på svarene, estimerer NAV at norske bedrifter til sammen mangler hele 88.300 årsverk.

PlassYrkeAntall som mangler i 2007
1Bil-, drosje- og varebilførere4800
2Tømrere4000
3Lastebil- og vogntogførere3900
4Elektrikere, elektronikere o.l2900
5Rørleggere og VVS-montører2750
6Sveisere2700
7Butikkmedarbeidere o.l.2600
8Snekkere2500
9Systemutviklere og programmerere2350
10Andre ingeniører og teknikere2350
11Anleggsmaskinførere1900
12Bud o.l.1900
13Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere1700
14Industrimekanikere1650
15Bygningsingeniører og -teknikere1600
16Ingeniører og teknikere innen olje, bergverk og metallurgi1600
17Kopper- og blikkslagere1550
18Maskiningeniører og -teknikere1500
19Kokker1500
20Operatører innen olje- og gassutvinning1500
21Sykepleiere1450
22Platearbeidere1450
23Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter1450
24Forsikringskonsulenter1300
25Dekksoffiserer og loser1250
26Personal- og organisasjonskonsulenter1200
27Anleggsgartnere1200
28Overflatebehandlere og lakkerere1100
29Stillasbyggere1050
30Selgere (engros)1000
31Hovmestere, servitører og barkeepere950
32Murere m.fl950
33Hjelpearbeidere innen industri950
34Revisorer (ikke statsautoriserte) og regnskapsførere800
35Frisører, kosmetologer o.l.800
36Automatikere, tavlemontører, viklere og transformatormontører800
37Maskinarbeidere800
38Malere og byggtapetserere750
39Bilmekanikere750
40Buss- og sporvognførere750

Av listen går det frem at moder Norge i grunnen mangler kvalifisert arbeidskraft i de fleste tenkelige yrkesgrupper: 800 frisører, 1.200 anleggsgartnere og 1.050 stillasbyggere, for å nevne noen.


At vi mangler 1.450 sykepleiere er blant selvfølgelighetene, men at så mange som 1.500 kokkestillinger meldes ubesatt er mindre kjent.

Sent ute? Her er unnskyldningene du trenger

Verst for bygg

Årets bedriftsundersøkelse viser at det har skjedd en markert økning i mangelen på arbeidskraft innen bygg og anlegg. Spesielt har mangelen på ulike typer faglært arbeidskraft økt mye.

Målt i absolutte tall er mangelen størst for tømrere, hvor det mangler 4.000 personer. Det mangler også 2.500 snekkere, en økning på 800 årsverk i forhold til fjorårets undersøkelse. Også for andre bygge- og anleggsyrker som elektrikere (2.900) og rørleggere (2.750) er det nå stor mangel på arbeidskraft.

Sett i forhold til størrelsen på arbeidsstyrken er imidlertid mangelen på stillasbyggere, taktekkere, betong- og grunnarbeidere atskillig større. For disse yrkene mangler det nå omtrent 40 personer for hver 100 sysselsatte i bedriftene, skriver NAV.

Mangler bartendere

Bedriftene innen hotell- og restaurant rapporterer om økende rekrutteringsproblem, ifølge rapporten. Bedriftene mangler i år 2.600 personer, en økning på 500 fra i fjor. Oversikten viser at det er mangel på kokker, hovmestere, servitører og bartendere.

Transport og industri

Innen transport meldes det om en mangel på 6.800 personer, en økning på 3.700 fra i fjor. Det er i Oslo og Akershus at rekrutteringsproblemene er størst, og da spesielt for
drosjesjåfører. Det er også stor mangel på lastebilsjåfører.

I fjorårets undersøkelse økte mangelen på industriarbeidere kraftig, og i årets undersøkelse fortsetter denne å øke. Det er nå stor mangel på yrker som kopper- og blikkslagere (1.550), operatører innen olje- og gassutvinning (1.500), sveisere (2.700) og platearbeidere (1.450). Det er også stor mangel på maskiningeniører og – teknikere
(1.500), ulike typer sivilingeniører og andre ingeniører og teknikere.

Bruttotall

Det er neppe særlig stor tvil om at yrkesgruppene som topper listen er mangelvare i arbeidsmarkedet for tiden. Likevel gjør NAV for ordens skyld oppmerksom på at tallene i rapporten er bruttotall.

- Dersom én bedrift mangler 10 snekkere og en annen bedrift har et overskudd på 10 snekkere, så vil summen av dette bli et udekket behov på arbeidskraft på 10 snekkere.
Den estimerte mangelen på 88.000 personer representerer derfor et bruttotall på udekket behov for arbeidskraft. I en viss utstrekning blir dette dekket opp av den løpende tilgangen av arbeidskraft over tid, skriver NAV.

Trykk her, og les hele bedriftsundersøkelsen (NAVs nettside).