300 - 400.000

Lønn: 300 - 400.000
YrkeGjennomsnittslønn
Informasjonssjef385.200
Reseptar (legemiddelindustrien)385.000
Journalist (m/tillegg)375.400
Art director reklame374.000
Kommuneadvokat372.300
Forsker 1371.900
Førstekonsulent (stat)369.000
Ingeniør (privat sektor)368.600
IT-ansvarlig368.000
Kommunelege 1367.300
Jurist (stat)365.000
Organisasjonssjef***363.500
Seksjonssjef (stat)360.500
Studieinspektør360.000
Rektor358.200
Salgskonsulent 1 IT**358.000
Underdirektør (stat)354.300
Markedskonsulent IT**354.000
Skolesjef***352.300
Overlege***351.900
Siviløkonom (offentlig sektor)351.000
Farmasøyt (apotek)350.000
Ingeniør (NAVO)349.800
Oppvekstsjef***348.800
Undervisningsinspektør347.600
Havnefogd***346.200
Sivilingeniør (kommune)344.800
Plansjef***343.900
Sivilingeniør (stat)341.300
Heismontør339.700
Teknisk sjef***339.100
Personalsjef***337.800
Økonomisjef***337.600
Styrmann337.000
Systemkonsulent IT336.000
Optiker335.800
Transportøkonom332.000
Legespesialist***331.300
Førsteamanuensis331.000
Farmasøyt (kommune)331.000
Prest330.000
Jurist (kommune)326.800
Næringssjef***326.200
Kultursjef***326.200
Arkitekt325.000
Lektor*325.000
Informasjonsrådgiver317.400
Kontorsjef***315.000
Veterinær (kommune)313.800
Pleie- og omsorgssjef***313.200
Amanuensis311.700
Rådgiver (stat)311.000
Byråsjef (department)310.000
Journalist308.500
Sosialsjef***308.500
Regnskapssjef***308.100
Advokatfullmektig***307.300
Sykehuslege***306.600
Tannlege (offentlig)304.000
Flymekaniker/-håndverker300.800
Kilder: Fagforbund, bransjeforeninger, Statistisk sentralbyrå og PAI-statistikken til Kommuneforlaget. *Ut fra en gjennomsnittsalder på 44 år. **Inkludert bonus og provisjoner.***Kommunal sektor.

[Ugjyldig objekt (NAV)]