250 - 300.000

Lønn: 250 - 300.000
YrkeGjennomsnittslønn
Psykolog***298.300
Kommunekasserer***297.600
Miljøvernsjef/-leder***297.400
Maskinoperatør olje- og gassutvinning296.800
Kommuneplanlegger***294.000
Assistentlege 1292.800
Adjunkt m/opprykk291.200
Fysioterapeut (privat)290.000
Prosjektleder***289.200
Grafiker288.500
Konservator***288.400
Logoped***284.500
Førstekonsulent***280.300
Lensmann280.000
Dommerfullmektig280.000
Jordbrukssjef***279.500
Spesialsykepleier279.300
Museumsbestyrer***277.500
Adjunkt276.800
Sosialleder***276.500
Spesialpedagog***275.300
Avdelingslandskapsarkitekt***274.800
Ingeniør (stat)274.200
Kapellan273.100
Politiførstebetjent272.800
Kinosjef***272.000
Skogbrukssjef***272.000
Elektriker271.500
IT-konsulent270.000
Politibetjent270.000
Laboratorierådgiver***270.000
Maskinmester***266.500
Sosionom***266.200
Skogbestyrer***265.500
Rørlegger264.000
Ingeniør***263.000
Kateket262.900
Lærer262.600
Lensmannsførstebetjent262.500
Ernæringsfysiolog***261.800
Jordmor***259.800
Murer259.100
Stråleterapeut***258.400
Boveileder***256.900
Ergoterapeut***256.500
Fysioterapeut****256.000
Skuespiller (ikke frilans)255.000
Konsulent***254.800
Verkstedleder***254.800
Industriarbeider totalt253.500
Maler/byggtapetserer252.800
Sykepleier (turnus)****252.000
Kilder: Fagforbund, bransjeforeninger, Statistisk sentralbyrå og PAI-statistikken til Kommuneforlaget. Turnustillegg og andre tillegg er ikke tatt med dersom det ikke er oppgitt. **Ut fra seks års ansiennitet. ***I kommunene. ****Offentlig sektor. *****Tall for turnusstillinger foreligger ikke.

[Ugjyldig objekt (NAV)]