25 sveltihjel-jobber

Kommunene, fylkeskommunene, staten og butikkeierne er alle blant de gjerrigste arbeidsgiverne her i landet. Men aller verst er dagligvarekjedene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tusener av arbeidstagere må klare seg med mindre enn 200.000 kroner i årslønn. Den lite rause lønnspolitikken går særlig utover:

 • - Hjemmehjelpere, renholdere, kontorfullmektiger, barnehage- og skoleassistenter, sier informasjonsleder Tone Zander i Norsk Kommuneforbund (NKF).

 • - De som jobber i varehandelen, særlig i dagligvarebransjen, sier Margit Glomm, seksjonsleder for handel i Handel og Kontor (HK).

 • - Renholdere, lager- og vaskeribetjenter og sjåfører, sier forbundssekretær Unni Karlsen i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

  Lavtlønnsgruppene er å finne både i offentlig og privat sektor, og de består av både organiserte og uorganiserte arbeidstakere.

  Vis meg sveltihjel-jobbene

  Ingen minstelønn

  I kongeriket Norge har vi ingen lovfestet minstelønn. I stedet har vi et system av avtaler som er forhandlet fram over tid.

  - Avtalene, som er forhandlet fram av fagforbund som Fellesforbundet, fastlegger en absolutt minstelønn for medlemmene. Men lokale forhandlinger gjør at de lavest lønnede tjener noe mer enn dette, sier økonom Ellen Horneland i LOs samfunnspolitiske avdeling.

  Verken våre nordiske naboland eller Tyskland har lovfestet minstelønn. I likhet med Norge er dette land med høy organisasjonstetthet.

  Land med lav organisasjonstetthet, som Frankrike, Nederland, Belgia, Irland, Hellas, Portugal og Spania, har alle lovfestet minstelønn. Storbritannia har nylig gjeninnført det.

  - Lovfestet minstelønn gir dessverre ofte lav lønn for de som tjener minst. Fordelene med vårt system er at det gir et mer fleksibelt lønnssystem, sier Horneland.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Andre artikler om lønn:

  Få lønn uten å jobbe
  19-åringer med lynkarriere
  Lønnet utdanning - glem studielånet
  Bedrifter gir deg ”sign-on-fee”
  Selgere – en ny lønnsadel
  Tjen 400.000 uten høyere utdanning
  Få bedre lønn i en annen bransje
  Drømmelønninger i ”den nye økonomien”?
  Å flytte til Oslo krever 150.000 mer i lønn