2. Utdannelse og arbeidserfaring

De fleste velger å sette det de har gjort sist øverst, for eksempel den siste jobben, da dette normalt er mest interessant for arbeidsgiveren.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det er ingen fasitsvar på hva som bør komme først av utdannelse og jobberfaring. Vi anbefaler at du tar utgangspunkt i hvor du befinner deg akkurat nå:

Dersom du har hatt flere fulltidsjobber etter at du var ferdig med studiene bør jobberfaringen stå øverst. Motsatt bør du begynne med utdannelsen øverst om du fortsatt er student, eller nettopp har avsluttet studiene.

Arbeidserfaring

Begynn med den siste stillingen, eller den du har nå, øverst og gå nedover. Det er viktig å få fram bedriftens navn og en beskrivelse av arbeidsoppgavene og ansvarsområdet ditt.

Mange lurer på hvor langt tilbake i tid de skal gå. Heller ikke her finnes det noe fasitsvar, men for de aller fleste arbeidsgivere vil det være uinteressant at du spesifiserer hvilke sommerjobber du hadde som ligger 10-15 år tilbake i tid. Dette gjelder selvsagt spesielt for de som har flere relevante fulltidsstillinger å vise til, mens det kan være motsatt for deg som har lite arbeidserfaring å vise til.

Utdannelse


Ta i hvert fall med all utdanning fra videregående nivå og oppover. Begynn med den siste fullførte utdannelsen, og jobb deg bakover.

Få alltid med årstallene for når du begynte og fullførte utdannelsen, navn på studiet, eventuelle profesjonstitler du har opparbeidet deg, og skolens eller universitetets navn.

Har du hull i utdannelsen eller arbeidserfaringen din, for eksempel på grunn av et friår, må du være forberedt på å bli spurt om årsaken til dette på intervjuet. Husk også at all oppgitt utdannelse og arbeidserfaring må kunne dokumenteres med vitnemål og attester når du blir kalt inn på intervju.

Trykk her for å se eksemplene og dommen i vår CV-test