180 - 250.000

Lønn: 180 - 250.000
YrkeGjennomsnittslønn
Tanntekniker250.000
Flyvertinne250.000
Tollinspektør250.000
Turnuslege249.900
Snekker/tømrer249.400
Barnevernspedagog***249.000
Vitenskapelig assistent/stipendiat248.700
Maskinoperatør bygging av skip og oljeinstallasjoner248.000
Radiograf*****245.000
Inspektør***244.900
Kommunegartner***244.500
Reseptar***244.400
Elektromaskinist***244.200
Maskinoperatør verkstedindustri243.500
Vernepleier***243.000
Industriarbeider trelast242.400
Sosialkurator***241.600
Kjøkkensjef***241.300
Industriarbeider konfeksjon241.200
Systemutvikler/programmerer241.000
Bibliotekar240.000
Fengselsbetjent240.000
Miljøterapeut***238.900
Sjåfør godstransport238.500
Maskinoperatør metallindustri236.900
Maskinoperatør kjemisk industri236.900
Bioingeniør***236.600
Førstesekretær***236.000
Førskolelærer***235.300
Energimontør***234.800
Tekniker IT233.000
Supportkonsulent IT232.000
Lensmannsbetjent231.500
Politibetjent231.300
Løytnant230.000
Sykepleier (ikke turnus)****225.400
Havnebetjent***224.000
Renovatør223.900
Audiograf***222.400
Maskinoperatør trelast- og trevareindustri221.600
Sekretær***219.200
Driftsoperatør***216.800
Sjåfør rutebiltransport215.500
Kokk***215.200
Brannkonstabel***214.600
Vaktmester***214.200
Fotterapeut***213.700
Apotektekniker***212.900
Hjelpepleier***212.800
Aktivitør***212.100
Barnepleier***210.800
Feier***210.300
Omsorgsarbeider***210.100
Butikkmedarbeider detaljhandel209.200
Ambulansesjåfør***208.800
Barne- og ungdomsarbeider***208.600
Vekter***202.400
Servitør**200.200
Kontorassistent***198.900
Hjemmehjelp***196.800
Renholder***196.100
Portør***196.000
Bud (kommune)***195.700
Badebetjent***195.000
Barnehageassistent***194.700
Elevassistent***193.700
Klubbarbeider***193.400
Assistent skolefritidsordning***192.700
Støttekontakt***184.400
Kilder: Fagforbund, bransjeforeninger, Statistisk sentralbyrå og PAI-statistikken til Kommuneforlaget. Turnustillegg og andre tillegg er ikke tatt med dersom det ikke er oppgitt. *Ut fra en gjennomsnittsalder på 44 år. **Ut fra seks års ansiennitet. ***I kommunene. ****Offentlig sektor. *****Tall for turnusstillinger foreligger ikke.
[Ugjyldig objekt (NAV)]