180 - 250.000

Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere tabellen. 0 betyr at vi ikke har funnet lønnstall for stillingen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Lønnstallene er samlet inn i samarbeid med Ole Marius Ugland fra Bleiker videregående skole i Asker.