15.000 søknader om godkjenning av utdanning

Hvert år behandles minst 15.000 saker der utlendinger søker om å få godkjent sin utdanning i Norge. Et utvalg vil opprette et informasjonssenter som kan få folk raskt på rett spor.

- Det er en del utlendinger som føler seg stemoderlig behandlet i det norske godkjenningssystemet, sier utvalgsleder Knut Brautaset, tidligere rektor ved Høgskolen i Agder.

Utvalget foreslår flere tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning enklere og raskere. Innstillingen ble overlevert kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) onsdag. Det viktigste forslaget er å opprette et nasjonalt informasjonssenter med eget domene på internett, slik at alle kan få hjelp til å orientere seg. Dette senteret skal legges til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Omfattende system

Flere ulike instanser vurderer godkjenning av utdanningen til utlendinger som enten søker arbeid eller videre utdanning i Norge. Ifølge Brautaset behandler universiteter og høyskoler minst 3.000 godkjenningssøknader årlig, Samordnet opptak behandler 2.000, NOKUT behandler 2.000 og autorisasjonsnemnda for helsepersonell 6.000. I tillegg regner man med at om lag 2.000 søknader behandles av andre instanser, slik at det årlig er minst 15.000 slike søknader i det norske systemet.

- Personer med utdanning fra USA, England og Australia har normalt ikke problemer på det norske arbeidsmarkedet. Det kan være mer problematisk for folk med utdanning fra land som India, Pakistan, Uganda og Malawi, sier Brautaset.

NOKUT kan gi en generell godkjenning og beskrivelse av utenlandsk utdanning som gir god informasjon til arbeidsgivere. Men en generell godkjenning er ikke det samme som en spesifikk grad ved en norsk utdanningsinstitusjon.

- Differensieringen av studietilbudet fører til at man ofte får nei fra institusjonen, selv om utdanningen er godkjent på generelt grunnlag. Det kan være vanskelig å forstå for mange, sier Brautaset.

Han sier også at falske papirer kan være et problem, ettersom det finnes land hvor det er vanskelig å kontrollere at vitnemålene er ekte.

Behov for flere

- Mange som kommer til Norge har høy kompetanse og kan bidra mye til det norske samfunnet. Arbeidsmarkedet trenger flere hender, og det er klart behov for enklere og mer håndterbare godkjenningsregler, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

I tillegg til et eget nasjonalt informasjonssenter vil utvalget styrke arbeidet med listen over hvilke utenlandske utdanninger som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse i Norge. Utvalget vil også opprette en arbeidsgruppe for å gjennomgå Nasjonal database for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Denne databasen har ikke fungert bra nok.

- Vi vil be NOKUT om å nedsette en slik arbeidsgruppe for at databasen kan bli det gode verktøyet det var meningen at den skulle være, sier Øystein Djupedal.