10 ukjente studier

Disse 10 studietilbudene er blant de ukjente av studiene som er med i Samordna opptak. Husk at søknadsfristen er 15. april.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Høgskoleingeniør i fly-og hurtigbåtteknikk

Varighet: 3 år. Sted: Høgskolen i Agder, Grimstad. Om studiet: Norges eneste studium i sitt slag. Flyingeniørene får gjerne jobb i flyselskaper og luftforsvaret, og avtaler gjør at mange tar videreutdanning i USA og England. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Bachelorstudium i produktdesign

Varighet: 3 år. Sted: Høgskolen i Akershus, Blaker. Om studiet: Produktene vi omgir oss med. Det befatter studentene seg med her. Form, farge og materialvalg er sentrale ting. Produktdesignere jobber både i det offentlige og i næringslivet. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Kandidatstudium i visuell kommunikasjon

Varighet: 2 år. Sted: Høgskolen i Buskerud, Drammen. Om studiet: Den store informasjonsflommen i dag gjør at kommunikasjonskompetanse er viktig. Studentene blir 'kommunikatører' i både elektroniske og trykte medier, og går inn i designbyråer, forlag, aviser, grafiske bedrifter, informasjons- og markedsavdelinger, reklamebyråer og multimediabedrifter. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Bachelorstudium i geomatikk

Varighet: 3 år. Sted: Høgskolen i Gjøvik. Om studiet: Hva er geomatikk? Begrepet er nytt, og gjelder måling, lagring i databaser, forvaltning, analyse og presentasjon av data. Når du bruker GPS-utstyr i bilen, bruker du for eksempel geomatikk. Konkret handler det om å skaffe til veie data som grunnlag for planlegging og til dels drift av samfunnet. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling


Varighet: 1 år. Sted: Høgskolen i Hedmark, Rena. Om studiet: Målgruppen er folk med noen års utdanning fra før. Studiet gjennomføres i samarbeid med bedrifter, og målet er nyskapende entreprenørarbeid som kan bidrar til økt sysselsetting i praksis. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Bachelorstudier i fjernsynsregi/-teknikk

Varighet: 3 år. Sted: Høgskolen i Lillehammer. Om studiet: Dette er de to sentrale studiene ved fjernsynsutdanningen på HiL Du får undervisning i ulike TV-formater, og praktisk arbeid er en viktig del av studiene. Du kan fordype deg i kameraproduksjon, lyd, fot eller redigering. Du blir kvalifisert til det såkalte "profesjonelle fjernsynsmiljøet" i Norge. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Høgskoleingeniør i romteknologi

Varighet: 3 år. Sted: Høgskolen i Narvik. Om studiet: 'Rocket scientist' er utvilsomt en tittel med tyngde i USA. Her på berget har Narvik det eneste studiet i romteknologi. Høgskolen har et nært samarbeid med Andøya Rakettskytefelt, og bruker aktivt dets kompetanse, instrumenter og laboratorier. Studentene kommer også i kontakt med miljøene ved Universitetet i Tromsø, Svalbard Satellittstasjon og Institutet för rymdfysik i Kiruna. Du kan forlenge studiet og bli sivilingeniør. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Kandidatstudium i kjøkken- og restaurantledelse


Varighet: 2 år. Sted: Høgskolen i Stavanger. Om studiet: Ikke hørt om dette? Norsk hotellhøgskole har du kanskje hørt om. Som en avdeling ved HiS tilbyr den flere hotellstudier. Dette studiet utdanner "mellomledere og ledere i hotell- og restaurantnæringen, og da spesielt innenfor kjøkken- og restaurantfunksjoner". Treårig høgskolestudier i reiselivsledelse samt hotelledelse er andre relevante studier. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Høgskoleingeniør i mikroteknologi

Varighet: 3 år. Sted: Høgskolen i Vestfold, Tønsberg. Om studiet: Verden blir stadig mindre. Ørsmå komponenter styrer viktige funksjoner. Bare tenk på datamaskinene. Som mikroteknologi-ingeniør jobber du med "ørsmå følere, apparater og deler i alt fra leker og IT-utstyr til fly og romteknologi". Små sensorer utløser air-bagen i bilen, og høreapparatet har en ørliten mikrofon. Bredt er studiet, og du får opplæring i både elektronikk, kjemi, data og konstruksjonsteknikk. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Høgskoleingeniør i bioinformatikk

Varighet: 3 år. Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Om studiet: Et nytt fagområde som spås å bli det helt store i tiåret som kommer. Bioteknologi blir viktigere og viktigere, og HiNT er den eneste i Norge med dette studiet. Det ligger i skjæringspunktet mellom IKT og bioteknologi med en solid dose kjemi i tillegg. Du får kompetanse til å bruke avansert dataverktøy til å hente ut og analysere biologisk informasjon. Les mer. Karrierekalkulatoren.

Tilbake til hovedartikkelen