10 tips for nyansatte


1. Sett deg godt inn i arbeidsoppgavene dine, og sørg for at du er klar over hva som kreves av deg.

2. Skaff deg innsikt i kulturen i bedriften. I moderne bedrifter kan Janteloven være sterkere enn i tradisjonelle bedrifter. Husk at uskrevne regler er svært viktige.

3. Ikke prøv å stige i gradene for raskt. Ha tålmodighet, og ta ting som de kommer.

4. Bruk aktivt de personene i bedriften du finner tonen med, og som har samme interesser som deg.

5. Vis utad at du er engasjert og motivert. Dette er en god måte å markere seg på uten å tråkke folk på tærne.

6. Still ut dine sosiale egenskaper ved å være utadvendt og omgjengelig. Bli med på sosiale evenementer.

7. Finn personer du kan melke for informasjon om forholdene i bedriftene.

8. Vis initiativ ved selv å ta tak i ting som må gjøres og selv initiere prosjekter.

9. Ikke vær kjepphøy. Unngå å lokke frem Janteloven. Ha respekt for andres erfaring og kompetanse.

10. Bygg nettverk også utenfor bedriften.