10 råd for mer trivsel på jobb

Sintef-forskerne har flere eksempler på tiltak for å skape et bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær.


Bedre ledelse og hyppig informasjon er standardråd for bedre arbeidsmiljø. Dette er noen mer konkrete råd:

 • Klar informasjon om rettigheter og plikter ved sykefravær.

 • Mindre rapportering og papirarbeid.

 • Flere tilbakemeldinger om godt eller dårlig utført arbeid.

 • Informasjon til ansatte på skjermsparer og i egen lommekalender.

  Bedre miljø? Mer dialog? Flere ansatte? Her er Sintefs forslag til konkrete tiltak for å redusere sykefraværet.

 • Kjøp sykemeldte ut av operasjonskøen.

 • Bruk aktiv sykemelding.

 • Bruk aktiv egenmelding.

 • Tilby fleksible arbeidstidsordninger.

 • Involver de ansatte ved oppsett av vakt- og turnuslister.

 • Opprett en klubb på tvers av faggrenser.