10 - 20 tusen: Hytte, trening og kantine

Her er godene som tilsvarer et lønnstillegg fra 10.000 til 20.000 kroner

Bedriftshytte

Hytteelskende men hytteløse arbeidstakere med gode overtalelsesevner, kan ha glede av denne muligheten: Fordel ved bruk av bedriftshytte er ikke skattepliktig inntekt.
Det stilles imidlertid en rekke strenge vilkår for hvordan disse skal være organisert i Liknings ABCs avsnitt om velferdstiltak. De viktigste er at det må være minst ti ansatte som kan disponere hytta, og at det må være lik mulighet og lik disposisjonsrett for alle som bruker den. Og jobber du i en bedrift med færre enn ti ansatte, finnes det også løsninger:

Flere bedrifter kan gå sammen, og oppfylle kvoten på ti personer.

Et meningsfylt anslag over verdien av et slikt gode, er vanskelig å gi. Hytteleiepriser varierer med blant annet sesong, beliggenhet og standard. Verdien for deg vil variere med hvor mye du klarer å bruke bedriftshytta.

Vi slenger fingeren i været, og tallfester markedsverdien til 10.000 kroner, som tilsvarer 18.200 i lønnspålegg.

Helsestudio

Dekker arbeidsgiver personlig kort til den ansatte, eller ordningen har preg av et personlig medlemskap, er dette skattepliktig for den ansatte.

Skattedirektoratet har imidlertid uttalt at når arbeidsgiver dekker bedriftsmedlemskap (eksempelvis 10 kort på 50 ansatte) hvor det arrangeres et felles opplegg for de ansatte, er dette skattefritt. Likeledes er det skattefritt for de ansatte når arbeidsgiver selv innreder/leier eget trimrom og stiller med treningsinstruktør eller når arbeidsgiver leier helsestudioet for bestemte tidsrom i uken, og dette har preg av fellesarrangement, sier Nebb Ek i Skattebetalerforeningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vår påstand er at det er like verdifullt å dele ett medlemskap med ni andre, som å tegne eget medlemskap i et helsestudio.

Vi beregner verdien av dette frynsegodet til 5.500 kroner, som tilsvarer et årsmedlemskap hos kjeden Elixia. Tilsvarer lønnstillegg på 10.000.

Kantine


Arbeidsplasser som ikke har kantinetilbud, eller fortsatt har til gode å tilby den som frynsegode til ansatte, kan ha en del å bidra med her. LikningsABCs avsnitt om velferdstiltak fastslår nemlig at rimelig mat i bedriftskantine er skattefri.

Rettspraksis er at så lenge de ansatte selv dekker 45 prosent av råvarekostnadene, er det greit for skattemyndighetene, ifølge Skattebetalerforeningen.

I beregningsgrunnlaget har vi brukt en samlet stykkpris på 800 kroner per måned per person.

Verdien av den delen arbeidsgiver dekker blir om lag 5.000 kroner, som tilsvarer omtrent 7.000 kroner i lønn før skatt.