1. Personlige opplysninger og kontaktinformasjon

Disse punktene skal stå øverst i CV-en.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

  • Med personopplysninger menes naturlig nok navn og fødselsdato, men det er også vanlig å oppgi sivilstand og eventuelle barn.
  • Kontaktinformasjon som må med er din adresse, et telefonnummer og ikke minst e-postadresse. Vi anbefaler også at du oppgir mobilnummeret ditt.

Trykk her for å se eksemplene i vår CV-test

Unngå tabbene

  • Skrivefeil er aldri bra, og må definitivt lukes bort fra CV-en. Husk at det er lett å se seg blind på det man selv har laget, få derfor alltid noen til å lese korrektur.
  • Pass også på at du er tilgjengelig på det oppgitte telefonnummeret. Det er ikke alle personalsjefer som liker å legge igjen beskjed.
  • Bor du i kollektiv, eller hjemme hos mor og far? Oppgi i så fall mobilnummeret i stedet for hjemmenummeret. Dermed slipper du at dine feststemte venner svarer når den potensielle arbeidsgiveren ringer for å få deg med på intervju.
  • Tenk også igjennom hvilken e-post adresse du oppgir. Frekkas-, eller moroklumpen@hotmail.com er sikkert festlig når du sender e-post til venner og kjente, men er neppe egnet til å vekke tillit hos arbeidsgiverne.