Skatt

2 følgere
Stilt av
Jeg giftet meg i oktober i fjor i USA. Ektefelle er ikke norsk og har ingen tilhørighet til Norge. Vi har ikke felles økonomi, og vi har ikke felleseie på noe som helst. Ektefelle kommer ikke til å flytte til Norge, og derfor er ikke ekteskapet registrert her i landet. Må ektefellen oppføres i selvangivelsen min?


3 følgere
Stilt av
Hei!
Min far leier ut 4 hybler skattefritt pr. i dag. Det gir et overskudd på ca. 70 000,- når en beregner ca. 20 000,- årlig sparing til vedlikehold i fremtiden, strøm, kommunale avgifter osv. som utgjør ca. 117 000,- i året. Dersom jeg har forstått dette riktig vil min far være tjent med å gjøre leieinntektene skattepliktig ettersom disse utgiftene da vil være fradragsberettiget. Dette fradraget vil generere 30 000,- mer i overskudd pr. år. Altså er det mer gunstig gjøre leieinntektene skattepliktig. Er det noe jeg har misforstått eller har du hørt om lignende tilfeller? 
Annet spørsmål i samme område:
Dersom man har planlagt å gjøre oppussing: Er det lov å flytte ut, leie ut hele boligen, gjøre oppussingen og dermed kreve fradrag for oppussingen (samme standard som den var for ca. 20 år siden). Og flytte inn igjen? I så fall hvor lenge må boligen leies ut?
På forhånd vil jeg takke for svar!
1 følger
Stilt av
Flere av mine utenlandske kolleger fått lønn fra selskapets konto og arbeidsgiver sin private konto. Samt noe kontant - da valget har vært å få litt og litt lønn frem til neste lønning eller hele beløpet kontant der og da.
Fult klar over at det er er shady, men hva gjør man for å få sitt på det rene? Ingen av dem jobber der per dags dato.

1 følger
Stilt av
Jeg har en inntektsrenter på en sparekonto. Kan jeg føre disse på min ektefelles ligning siden hun har lavere skattetrekk enn meg og slik spare skatt?

2 følgere
Stilt av
Har jeg som student boende i studentbolig, med krav på dekning av kost i post 3.2.7 om sommeren, krav på fradrag ved helgearbeid når jeg er værende i studentboligen? Min folkeregistrerte adresse er hos mine foreldre, altså et annet sted enn der jeg bor. det er isåfall snakk om brakkesatsen på 200kr/dagen. Jeg lurer også på hvilke opplysninger jeg må gi for å få krav for dette enten (1) sommeren [utenom studietid] (2) resten av året ved arbeidsdager jeg ikke studerer, men har inntektsgivende arbeid.


0 følgere
Stilt av
jeg er forsørger ektefelle min finnes det fradrag i ligningen

2 følgere
Stilt av
Partner hadde boligen da vi møttes og har beholdt den. Jeg har bolig i Norge som jeg har beholdt. Det kommer alltid frem på SA at negativ formue overført til ektefelle, samme på min partners, men da med minus foran. Vi har ikke eierandeler i hverandres boliger. Skjønner at dette reduserer fradrag v. Hvorfor er det slik?  .....Gift med tysk partner. begge jobber og bor i Norge?.0 følgere
Stilt av
har tysk ektefelle som hadde hus i Tyskland da vi møttes. Vi har hus i Norge som jeg står som eier av. PÅ SA viser det alltid en post under renter,gjeld etc. Negativ formue overført til (og fra i ektefelles SA) Hvorfor gjøres dette? Vi jobber og bor i Norge begge to?
2 følgere
Stilt av
Har lagt inn nytt strøm inntak i en enebolig jeg leier ut da det som var der var gammelt og brannfarlig. Kommunen / E-verket skulle ha en oppkoblings avgift på dette, kan jeg skrive av den avgiften på skatten?
2 følgere
Stilt av
Har en kronisk sykdom,og jeg har hatt store utgifter til oppvarming,lege egentrening svømming badstue etc.problemet er at jeg aldri har tenkt på at disse utgiftene kan gi meg fradrag på skatten dermed har jeg ikke spart på kvitt som kan kobles til sykdommen.Er det nyttesløst å føre på utgiftene på ligningen når en ikke har kvitteringer.?kan jeg også kreve fradrag på 2014 ligningen?
4 følgere
Stilt av
Jeg og min samboer samkjører med elbil det meste av året fra hjem til arb sted. På veien må vi gjennom tunnell som er gratis for el bil og fører, men må betale for passasjer. dette må betales fra elbilens avtalekort, ikke den enkelte passasjer. hvordan fører vi dette på selvangivelsen? kan fører av elbil føre opp utgifter for passasjer? og gjelder passasjer tillegg på 1 kr pr km i dette tilfellet?
1 følger
Stilt av
 veien må vi gjennom tunnell som er gratis for el bil og fører, men må betale for passasjer. dette må betales fra elbilens avtalekort, ikke den enkelte passasjer. hvordan fører vi dette på selvangivelsen? kan fører av elbil føre opp utgifter for passasjer? og gjelder passasjer tillegg på 1 kr pr km i dette tilfellet?
1 følger
Stilt av
Min to år gamle bil står oppført uten listepris som ny, og resten av feltene i pkt 4.2.5 er blanke. Hva gjør med dette?

2 følgere
Stilt av
Hvor legger jeg inn godgjørelse for omvei til barnehage under foreldrefradrag? Det er forhåndsutfyllt et beløp for barnehageutgift, som da ble delt på 2. Halvparten på meg og halvparten på samboer. Men nå er det kun jeg som kjører og henter i barnehage. Som jeg forstår kan jeg kun legge på totalbeløpet. Og samboer må gjøre det samme. Men da blir jo det beløpet delt i 2 og kommer på begges selvangivelse. Er det en annen mulighet å legge det inn, at det kun kommer på min selvangivelse?
3 følgere
Stilt av
Hei. Jeg har hatt ekstremt store ekstrautgifter med min bolig som jeg bor i Selv. Jeg har budd i huset i 5 år og huset er fra 1980 årene. Det ble påvist fra kommunen at kloakksystem gikk i feil avløp og jeg fikk 1 mnd frist til og rette opp. Jeg ante ikke det var noe problem med dette og måtte rette opp feil med en kostnad på over 100.000. Har jeg ikke mulighet og skrive av ekstre store utgifter? Mener det var dette før? Mvh Morten

2 følgere
Stilt av
Man skal skatte i 3 år etter man flytter til utlandet. Jeg flytta i august 2012. Teller da 2012 som første år i utlandet, slik at jeg ikke skal skatte for 2015
1 følger
Stilt av
Er desverre delvis uføretrygda, Heldigvis har eg helse til og jobbe litt... Kva slags skatteklasse skal eg stå i når eg er ugift og uføretrygda. Og er det nokon frådrag eg skal være obs på .. ??


2 følgere
Stilt av
Jeg har ytt boliglån til nærstående, avtalt rentefot, men ikke beregnet renter for 2015. Heller ikke betalt renter for 2015. Skal rentebeløp likevel føres i selvangivelsen for 2015 (inntekt på meg og fradrag på ham)?

2 følgere
Stilt av
2 følgere
Stilt av
Hei! Jeg er oppvokst i Larvik, men studerer og jobber deltid her i Oslo. Jeg jobber hver tredje helg + litt ekstra i ny og ned "hjemme" i Larvik og tar tog frem og tilbake, noe jeg kan trekke fra?

2 følgere
Stilt av
2 følgere
Stilt av
2 følgere
Stilt av
Hei.Jeg har lest i media at man kan føre opp utgifter til megler ved salg av bolig i selvangivelsen. Stemmer dette?

1 følger
Stilt av
Bilen min står med verdi på 30000, men er ikke verd mer enn max 10000. Kan jeg endre dette?

1 følger
Stilt av
Jeg har nylig fått jobb som bilselger og blir lagt på en fast sum hver måned pga firmabilordning. Skal jeg regne denne summen inn i min bruttolønn? Jeg skatter tabell og har fast prosenttrekk på provisjon og denne firmabilløsningen. Grunnen til at jeg spør er at jeg fikk baksmell i år. Tabelltrekket mitt var da uendret fra forrige arbeidsgiver. Dette med firmabil er nytt for meg og jeg ønsker ikke smell neste år også. Hva er riktig?
1 følger
Stilt av
Min kone som er ung ufør, har i alle år fått "liten skatteevne", men i år var ikke dette med på selvangivelsen. Jeg har vært i kontakt med skatteetaten via tlf, og ble bedt om å søke om dette. Dette ble gjort som en kommentar på selvangivelse. Når kan man få svar på dette?


2 følgere
Stilt av
Jeg har et barn fra tidligere forhold og må reise med ferje for å treffe min datter 1 gang i uka og annenhver helg. Så mitt spørsmål er om jeg kan få fradrag for ferjeutgiftene?
2 følgere
Stilt av
Jeg har tatt mesterbrev og betalt for dette av egen lomme 55000,-
1 følger
Stilt av
Kan man søke forsørgerfradrag hvis ektefelle har tatt utdanning som medfører at man mister retten til dagpenger som arbeidssøker og man lever da kun på en inntekt?
4 følgere
Stilt av
Mitt innskudd på min BSU konto i 2015 har ikke blitt automatisk ført i min selvangivelse. Under hvilket punkt fører jeg dette samt det tilhørende skattefradraget? Punkt 1.5.1 ser ut til å kun gjelde annen EØS stat.
2 følgere
Stilt av