Nav/sosialkontor - dagpenger/livsopphold

Stilt av >
Jeg har aldri vært registrert på nav eller sånne ting før, og tenkte det var greit å høre om noen har litt mer peiling på dette her enn meg.
Nå står jeg plutselig uten jobb, og det er litt krise hjemme her, og folk rundt meg sier jeg må registrere meg på nav for å få dagpenger, og det er jo greit nok. Men siden det kan være utrooolig lang behandlingstid på nav, så kan man visstnok få støtte til livsopphold via sosialkontoret.
Har noen en enkel løsning på dette her til meg? Må jeg først registrere meg på nav, og så gå på sosialkontoret for å søke om livsopphold? Og hva skal "til" for å få dette?
Håper noen kan informere meg godt om dette, - jeg må nok ha det litt inn med teskje..
Skriv et svar til spørsmålet...
10 svar

svarte:

Lever en fullstendig søknad om dagpenger til NAV inkludert alle vedlegg.
Dagpenger tilvarer i gjennomsnitt 62,4 prosent av tidligere inntekt før skatt. Inntekter over 6 G (kr. 421 536) regnes ikke med i dagpengegrunnlaget.
Mottar du dagpenger er det et krav at du er aktiv jobbsøker.
Det er også et krav at du er mobil på arbeidsmarkedet. Dette er en individuell vurdering. Mobilitet kan for eksempel være å finne seg en ny jobb i nabokommunen.
Dessverre har noen NAV-kontorer for tiden lange saksbehandlingstider. NAV har som målsetning å behandle 80 prosent av dagpengesøknadene innen tre uker. Det jobbes nå iherdig med å få ned saksbehandlingstidene, men dersom du som følge av forsinkelse får betydelig økonomiske problemer, kan du i mellomtiden søke kommunen om sosialhjelp.
nav.no/180208.cms

svarte:

Du må snarest registrere deg som arbeissøker. Du må nemlig være registrert for å søke om dagpenger. Det kan du gjøre på nettet, så slipper du og stå i kø på nav. Her er linken: nav.no/sbl/arbeid/registrering?execution=e1s1

Les denne først:
nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/180208.cms

M.h.t Sosial stønad sier nav:

"Dessverre har noen NAV-kontorer for tiden lange saksbehandlingstider. NAV har som målsetning å behandle 80 prosent av dagpengesøknadene innen tre uker. Det jobbes nå iherdig med å få ned saksbehandlingstidene, men dersom du som følge av forsinkelse får betydelig økonomiske problemer, kan du i mellomtiden søke kommunen om sosialhjelp.

Hvis du hører til et NAV-kontor, altså et ferdig sammenslått kontor, kan du søke om sosialhjelp der. Hører du til NAV Arbeid, er dette et kontor som ennå ikke er sammenslått med sosialtjenesten. I så fall må du oppsøke sosialkontoret i din kommune eller bydel.

Sosialhjelp vurderes individuelt ut fra den enkeltes faktiske behov og praksis kan variere fra kommune til kommune.

Sosialtjenesten kan legge til grunn at innskudd i bank eller andre finansieringsinstitusjoner brukes til livsopphold.

Stønad etter sosialtjenesteloven kan ytes som lån. Lån kan være aktuelt der søkerens økonomiske situasjon vil bedre seg innen kort tid (f. eks. ved utbetaling av dagpenger).

Oppsparte midler, f.eks boligsparing for ungdom (BSU), kan skjermes, hvis behovet for sosialhjelp er kortvarig.

Dersom du mottar sosialhjelp i påvente av dagpenger, har kommunen rett til å kreve hel eller delvis refusjon når dagpengene etterbetales."

Lykke til!

svarte:

Nå er jo både trygdekontoret,arbeidskontoret og sosialkontoret vaset sammen til et felles rot.
Men formellt sett så heter det seg iallefall at man kun skal behøve og forholde seg til EN
saksbehandler - og da ville jeg tro at du kan kontakte NAV og:

1. Søke om dagpenger generellt sett utifra din situasjon
2. Søke om sosialstønad/livsoppholdspenger

Ettersom du jo har søkt om DAGPENGER og så grunnet at det tar LANG tid før disse
pengene tilslutt kommer deg ihende - så burde du iallefall få penger fra sosialen
imellomtiden (!). Men vær forberedt på at det da antagelig vil bli snakk om et FORSKUDD
fra sosialen som blir trukket når du omsider får dagpengene. Så vil antagelig dagpengene
tilslutt bli så beskjedne at dumå søke sosialpenger igjen osv - sånn vil det fortsette.

Og det jeg her har skrevet er nok i heldigste fall og forutsatt at alt går som det skal. Og det
skal du ikke ta for gitt at det gjør.

Gjør deg selv en stor tjeneste før du kontakter NAV - regn med at 99 % går galt.

NAV = Norske Apatiske Virrehuer

svarte:

hvis du har gjeld å betale, eller du trenger penger til å betale regninger og kostnader, kan du få en reell lån fra meg, hvis du er fattig, og du trenger økonomisk hjelp du kan kontakte meg på min e-post johnlutherloanfirm1@outlook.com og jeg vil hjelpe deg.Jeg gir ut lån til meget billig pris og uten noen forsinkelse.mitt selskap er registrert med FBI og jeg er blant de 5 første virkelige långivere i verden.kontakt meg nå hvis du trenger et lån, johnlutherloanfirm1@outlook.com

svarte:

hvis du har gjeld å betale, eller du trenger penger til å betale regninger og kostnader, kan du få en reell lån fra meg, hvis du er fattig, og du trenger økonomisk hjelp du kan kontakte meg på min e-post johnlutherloanfirm1@outlook.com og jeg vil hjelpe deg.Jeg gir ut lån til meget billig pris og uten noen forsinkelse.mitt selskap er registrert med FBI og jeg er blant de 5 første virkelige långivere i verden.kontakt meg nå hvis du trenger et lån, johnlutherloanfirm1@outlook.com

svarte:

hvis du har gjeld å betale, eller du trenger penger til å betale regninger og kostnader, kan du få en reell lån fra meg, hvis du er fattig, og du trenger økonomisk hjelp du kan kontakte meg på min e-post johnlutherloanfirm1@outlook.com og jeg vil hjelpe deg.Jeg gir ut lån til meget billig pris og uten noen forsinkelse.mitt selskap er registrert med FBI og jeg er blant de 5 første virkelige långivere i verden.kontakt meg nå hvis du trenger et lån, johnlutherloanfirm1@outlook.com

svarte:

Jeg fikk å kroner 2710 til å få dekket tannlegen som var den 28.11.16, trodde jeg måtte selv betale tannlegen å kroner 2710 som jeg gjorde den 09.12.16, og da jeg var ferdig hos tannlegen og jeg leverte regningen, var nav ikke særlig blid og sa de skulle ha faktura og ikke regning, jeg hadde lite penger og det var den 21.12.16 jeg leverte regningen til nav selv om de hadde begge regningene fra før, jeg sa jeg hadde betalt forskudd og han skulle sette inn pengene og da jeg sjekket kontoene, hadde Nav stengt dørene den 23.12.16 til 02.01.17 så jeg hadde ingen sjanse med å få gjort noe med dette rotet, har ingen å hjelpe meg for de er på ferie, og dette er på Finnøy og de er kjent for å snytt mange før meg,og selv om jeg sa det var krise og da snart jul. Summen jeg fikk var å kroner 662 som var langt mindre enn det jeg ble innvilget,har Nav lov til det?Tannlegen på Finnøy kan bekrefte at de fikk bare penger fra meg.Med hilsen Astrid Solveig L.L.E.Khalili-Kristensen

svarte:

Jeg er en stor pengeutlåner i byen og jeg ringte fra min far og han fortalte meg at folk lider fordi de ikke har penger, jeg er rik og jeg er klar til å hjelpe deg med lån, alle som trenger et lån eller økonomisk Hjelp bør kontakte meg, jeg kan gi deg et personlig lån, ta kontakt med min email cloudloancenter@gmail.com

svarte:

Dette er å informere offentligheten om at Daniel Daniel, en privat lånegiver, har åpnet en økonomisk mulighet for alle som trenger økonomisk hjelp. Vi gir utlån til 2% rente til enkeltpersoner, firmaer og selskaper på en klar og forståelig vilkår. kontakt oss i dag via e-post slik at vi kan gi deg våre lånevilkår på danieljohnhome@gmail.comsvarte:

Dette er å informere offentligheten om at Daniel Daniel, en privat lånegiver, har åpnet en økonomisk mulighet for alle som trenger økonomisk hjelp. Vi gir utlån til 2% rente til enkeltpersoner, firmaer og selskaper på en klar og forståelig vilkår. kontakt oss i dag via e-post slik at vi kan gi deg våre lånevilkår på danieljohnhome@gmail.comSkriv et svar til spørsmålet...