Målrettet miljøarbeid

Stilt av
Jeg trenger og få en besvarelse på hva målrettet miljøarbeid faktisk er, leter på nettet, men finner ingen besvarelser som er greie og forstå.
Skriv et svar til spørsmålet...
1 svar

svarte:

Målrettet miljøarbeid er et redskap for å sette seg mål for det arbeidet man utfører og en metode for å nå disse målene.
Atferd formes i et samspill mellom individet og omgivelsene. Det skjer en gjensidig påvirkning. De forandringer i omgivelsene som våre handlinger får i stand, virker tilbake på oss. Vi lærer. Det er dette samspillet mellom individ og omgivelser, og resultatet av samspillet, selve atferdsendringen, man er opptatt av. For å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør og hvordan man kan endre atferd, er det nødvendig å ha kjennskap til en del grunnleggende prinsipper for hvordan atferd oppstår, opprettholdes, endres og reduseres.
larvik.kommune.no/Si-din-mening/Sporsmal-og-svar/Funksjonshemmede/Hva-er-malrettet-miljoarbeid/#scroll
Skriv et svar til spørsmålet...