Hvem hadde mest å tjene på det gjensidige forholdet mellom statsmakten og paven?

Stilt av
Det var en tid hvor Paven i Europa hadde et tett gjensidig samarbeid med de andre landene rundt om og kongene som styrte her. Paven gav kongene hellige titler mens kongene gav penger og makt til Kirken (paven). Hvem hadde mest å tjene på dette forholdet mellom dem? Hvilke konsekvenser kunne det få om kongen avsluttet samarbeidet, eller omvendt at paven avsluttet samarbeidet med kongen? Hvorfor samarbeidet de, og hvorfor over så store avstander?


Skriv et svar til spørsmålet...
0 svar