Hva skal til for å få handicap-parkeringsbevis til bil?

Stilt av
Hva sier reglene? Man må jo ikke være lam for å få dette lille kortet, som viser at man har lov til å stå parkert på handikap-plasser. Hvor syk må man være for å få dette, har dere eksempler? Kjenner selv noen som er ganske så oppegående, som har slike bevis, og lurer på om dem er FOR lette å få?
Og står man gratis i tillegg, eller må man betale, som alle andre?
Skriv et svar til spørsmålet...
8 svar

svarte:

Desverre så syndes det mye når det gjelder "parkeringsbevis for forflyttningshemmede", kortet er utstedt på brukeren og ikke bilen, men får f.eks. sønnen låne bilen og du glemmer dette kortet så kan han fort "snikparkere" lovlig, hvis det da ikke er en parkeringsvakt der og da.
Vet om flere som har mistet kortet på denne måten, og det synes jeg faktisk er like greit, for dette kortet bør man ta vare på som et bankkort.
Selv tar jeg det ut når jeg har bilen på verkstedet eller når mannen min skal hente meg.
Desverre så er det falske kort i omløp, dette gjør til at det blir strengere og strengere for å få det, noe som igjen gjør at folk som kanskje virkelig trenger det ikke får det - noen ødelegger for mange.
For å få et slikt bevis så må man ha legeattest. Man må ha problemer med å forflytte seg pga gangbesvær/rullestol, det kan være hjertet, astma eller andre problemer som gjør til at man ikke kan forflytte seg over lengre avstander.
Så det er ikke nødvendig å ha en synlig funksjonshemming for å trenge/å få et slik kort.
Man trenger ikke å kjøre selv for å få det, har man store problemer med bevegelse og kan man bruke sin familie eller assistent som sjåfør.
Ja, man står gratis på kommunale plasser, men på mange plasser hvor private selskaper driver må man betale, dette gjelder også parkeringshus. Hensikten med at man skal slippe å betale er at f.eks. finmotorikken i hendene er slik at man ikke får til å putte på penger, det å gå til en betalingsautomat og tilbake til bilen for å legge igjen lapp som bevis på å betalt kan være et så stort løft at man ikke får til mere den dagen.
Man slipper også å betale piggdekkavgift og det pga at folk som har en funksjonshemming ofte ikke kan hoppe på en buss om føret er slik at man ikke kan kjøre. Også det at man skal unngå å kjøre seg fast. En kassebil med en elektrisk rullestol kjører seg fast så er det ikke bare bare å komme seg ut.
Håper du ble litt klokere:-)

svarte:

Gode svar fra personer med erfaring her i tråden.

Hos lovdata ligger forskriften om parkering for forflytningshemmede ute i sin helhet. lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19940315-0222.html

Dette er det som står om hvem som kan få beviset:

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmet til:
a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
b) passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Søknader skal vedlegges legeattest.

svarte:

Jeg hadde parkeringskort i flere år på grunn av store astmaproblemer. Det er det ikke alltid like enkelt for andre å se. Fikk derfor en del "stygge" blikk fra folk når de så at jeg parkerte på handikap-plasser.

Da jeg søkte om kort første gangen var det kommunen som vurderte søknaden ut ifra legeattest og skjema jeg fylte ut selv. Jeg fikk da innvilget søknaden.

Senere ble parkeringsetaten utskilt som eget selskap (eid av kommunen) med eget regnskap som forhåpentligvis skal gå i pluss. Ihvertfall er det blitt mye vanskeligere å få kortet. Så da jeg søkte om nytt kort i fjor fikk jeg avslag. Da sitter det noen i parkeringsselskapet og overprøver legeattesten som sier at jeg bør ha parkeringskort. Til tross for at helsa mi er blitt dårligere.

svarte:

Reglene sier at du må ha ett varig handicap.Som f.eks.en femuramutasjon med dårlig protesefunksjon.Kortet er personlig og kan ikke brukes av andre i familien selvfølgelig.Bruker må betale på alle ikkekommunale parkeringer,se etter skilt.Det er jo en fordel allikevel da man har kortere vei med rullestol for eksempel.

svarte:

Kan kona til eier av handikapparkering bruke kortet og parkeringen når eier selv ikke kan kjøre bil lenger?
Kommentarer:

kommenterte:

Bare hvis mannen er med.

svarte:

Hvordan får en merket bilen for å få parkere lovlige på handicap parkering. ...?

svarte:

Hvordan får en merket bilen for å få parkere lovlige på handicap parkering. ...?

svarte:

Jeg har fått avslag på anke i dag, fra Råde kommune. Har vokst opp med hofteproblemer, lå 7 av mine første 15 år på sykehus og har bytta ei hofte, men fikk likevel avslag. Kjenner flere som har denne lappen, men ingen synlige problemer. Hva skal egentlig til for å få den?
Skriv et svar til spørsmålet...