hva er formue?

Stilt av >
Skriv et svar til spørsmålet...
8 svar

svarte:

Om du har flere eiendeler enn gjeld, så sier vi at formuen er positiv.
Om du har mere gjeld enn eiendeler så sier vi altså at formuen er negativ.

Men når vi kommer til verdsettelsen av hvor mye de forskjellige formuesgjenstandene
skal være verdt på selvangivelsen, så blir det mere komplisert.

# Om du f.eks har 1.000.000 på en bankkonto så skal dette føres opp som 1.000.000
i formue på selvangivelsen.

# Om du kjøper en leilighet for denne millionen så skulle en tro at formuen var like stor -
og i virkelighetens verden så er den da også det. Men i selvangivelsesammenheng
så har altså to ting skjedd: Din formue (bank) på 1.000.000 har forsvunnet samtidig
som du har kjøpt en leilighet (med 1 mill) som blir VERDSATT til max. 300.000 på
selvangivelsen.

Så moralen for personer som synes de har for høy formue er faktisk og kjøpe eiendom.

# Et annet exempel er om en setter penger i aksjer så kan ligningsverdien være 75 %,
100 % osv. Her er det mange regler.

Men hovedsvaret på ditt spørsmål blir at: formue er forskjellen mellom eiendeler og gjeld.

svarte:

Formue er det du eig av verdiar. Hus/leiligheit/hytte, bil/motorsykkel/båt, Kontantar/aksjear/fondsdelar etc. Dersom verdien av dette vert høgare enn gjelda di vil du få formue som vil synest påskattelistene.

svarte:

Formue er verdi av dine netto eiendeler minus gjeld 31.12 det året ligningen gjelder for. Grunnen til at mange står med null i formue på skattelistene er at blant annet eiendom verdsettes mye lavere enn virkelig verdi (markedsverdi).
ung.no/oss/okonomi/46371.html

svarte:

Formue er verdien på noe du eier, for eksempel penger, hus eller hytte, minus det du eventuelt måtte ha av gjeld. Hvis du eier et hus til 2 millioner kroner og skylder banken 750.000 kroner - som ikke behjøver å ha noe med huset å gjøre - er nettoformuen din 1.250.000 kroner, mens huset naturligvis fortsatt har en verdi på 2 millioner kroner. Forskjellen mellom bruttoformue og nettoformue har sammenheng med hvor mye du må betale i formuesskatt.
Jan

svarte:

Hva er formuen på et hus som to personer deler på.Det er nedbetall og taksten er på ca 800 000.

svarte:

Hva er formuen på et hus som to personer deler på.Det er nedbetall og taksten er på ca 800 000.

svarte:

Maison / apartment / chalet, voiture / moto / bateau, argent / actions / fund parties etc. est votre fortuna

svarte:

ting som er lett aa bli kvitt om de har en viss verdi
Skriv et svar til spørsmålet...