Hva er en rolle?

Stilt av
Skriv et svar til spørsmålet...
3 svar

svarte:

I Sosiologi og sosialantropologi blir begrepet rolle definert som forventninger knyttet til deg i ulike situasjoner. Sett at du er en elev på barneskolen, da vil du ha rolle som elev og forventningene knyttet opp til deg i den rollen vil være at du skal sitte stille, rekke opp handa og gjøre leksene dine. Når du kommer hjem vil du være i rollen som sønn/datter, da vil det normalt forventes at du rydder rommet ditt, hører på foreldrene dine og legger deg når de sier det. En rolle er altså ulike forventinger knyttet opp til individene i ulike situasjoner. De aller fleste mennesker går ut og inn av mange forskjellige roller i løpet av en dag. Om morgenen kan man være både pappa og ektemann, når man kommer på jobb vil man være kollega og når man er ute med en kompis er man i kompis-rollen. Jo flere roller vi har jo større sannsynlighet er det for at vi en eller annen gang havner i en rollekonflikt. En rollekonflikt kan beskrives som å være i en situasjon hvor man besitter to ulike roller med motstridene forventinger, et eksempel kan være at en politimann er på fest med noen venner, på festen begynner noen av vennene hans og røyke hasj, andre velger å avstå. Her vil vedkommende være i en rollekonflikt. Vennene hans forventer at han skal røyke hasj med dem og dermed begå et relativt grovt lovbrudd og om han ikke skulle ville røyke så kommer han hvertfall ikke til å sladre, de andre på festen kan forvente at mannen som er politimann tydelig avstår fra å røyke hasj og også velger å anmelde forholdet slik det forventes at en politimann skal opptre. En annen type rollekonflikt er "Intrapersonlige rollekonflikter" En intrapersonlig rollekonflikt er når det er knyttet ulike forventinger til samme rollen. Et eksempel på dette kan være en sykepleier på jobb. Pasientene kan forvente at omsorg og at sykepleieren tar seg god tid, ledelsen på sykehuset derimot kan være opptatt av lønnsomhet og dermed forventet at sykepleieren er effektiv og kostnadsbesparende og dermed bruker mindre tid per pasient.
Redigert: 06 oktober 2017 - kl. 01:03
Skriv et svar til spørsmålet...