Har jeg krav på arbeidsattest?

Stilt av >
Jeg har hatt mange arbeidsgivere opp gjennom tiden. Nå har det kommet så langt at jeg skal søke opptak til skole på realkompetanse. I den forbindelse trenger jeg å dokumentere minst 5 års arbeidserfaring. Sendte brev til flere av dem i september, men har ikke fått noe svar.

Har jeg egentlig krav på arbeidsattest? Har ikke blitt sparket fra noen av jobbene, og har gått oppsigelsestiden min ut...
Skriv et svar til spørsmålet...
3 svar

svarte:

Ja, det mener jeg du har. Og den skal minst inneholde tidsrom for jobben og hva du har gjort. Problemet er at det da kanskje er lenge siden du sluttet og kanskje den sjefen du hadde da ikke jobber der lengre. Men dette er vel verst om du trenger en god attest for å få ny jobb og en evt ny sjef aldri har truffet deg, da kan ikke vedkommende skrive noe, bortsett fra kanskje å finne frem dokumentasjon på deg og skrive at du har jobbet som *** fra ** til **, skoleopptaket bryr seg vel ikke om noe ant enn å få dokumentert dette.

Hvorfor har du ikke spurt om attest når du var ferdig? Veldig kjekt å ha med seg når man skal søke ny jobb, spesielt om du har gjort en god jobb. "lite sykefravær", "effektiv", "pålitelig" er eksempler på ting som kan sikre deg din neste jobb.

Fant noe på nett:
Sitat:
Attest
Du har også krav på skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

svarte:

Arbeidsmiljølovens §15-15 sier klart at man har krav på attest:

§ 15-15. Attest

(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

(3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

svarte:

Du har krav på arbeidsattest så lenge du har skrevet under på en kontrakt.Hvis det ikke er tilfelle kan arbeidgiver nekte deg en attest.Hva som står på attesten (utenom ansettelsesperioden) er opp til arbeidsgiveren.
Skriv et svar til spørsmålet...