Engelsk utrykk for "å råtne på rot"?

Stilt av
Har det norske uttrykket å råtne på rot et engelsk uttrykk som dekker den norske forståelsen av uttrykke? Gjerne i overført betydning.


Skriv et svar til spørsmålet...
0 svar