arbeide over 7,5 t en dag?

Stilt av >
På min nye arbeidsplass står det i kontrakten at jeg har en arbeidsuke på 37.,5 timer. Videre er arbeidsdagen fra 07.56 til 15.40. Jeg har flexitid. Nå har jeg funnet ut at vi arbeider til 16.40 på torsdager, altså en time lengre. Går jeg 15.40 blir jeg trekt en time av flexitiden. Jeg har bare fått snakket med en annen vikar om dette, som sier at det er slik pga ubetalt lunsjtid på 30 min.
Har arbeidsgiver rett til å pålegge meg å jobbe en time lengre en dag i uken? Jeg skjønner jo at 37,5 t ikke går opp når man ikke har betalt lunsj, men syns det blir feil å må arbeid lengre allikevel. Noen ganger må man jo jobbe i lunsjen uansett.
I min forrige jobb arbeidet jeg i en annen kommune i den samme stillingen, der er jeg usikker på om det var betalt matpause eller ikke, men jeg hadde 37,5 t arbeidsuke der med flexitid. Hvorfor kan kommuner drive slikt forskjellig?
Skriv et svar til spørsmålet...
2 svar

svarte:

Du skal være på jobb i 8 timer hver dag hvorav 30 minutter er ubetalt lunsj, dette stipuleres med arbeidstiden. Du får da betalt for 5x7,5t som er 37,5 timer. Blir du pålagt å jobbe ut over stillingsbeskrivelsen din skal du ha betalt for dette. Sånn er det. Fleksitiden din er i denne perioden og noe ut over dette skal da ikke belaste deg, du skal altså kunne ta en hel dag fri hver 7,5 uke. Du får bare ta dette opp med lønningskontoret ditt så vil de nok avklare dette kjapt. Du har forresten krav på dine 30minutter når du ikke får betalt for dem.

svarte:

Ser ikke helt problemet. Du jobber jo samme antall timer i løpet av en uke uansett hvordan du snur og vender på det. Hvordan det gjøres i praksis varirerer fra sted til sted, og selvsagt kan forskjellige kommuner ha forskjellig praksis. Arbeidsgiver står altså fritt til å bestemme arbeidstiden innenfor det loven sier, noe du burde ha blitt informert om da du begynte (og som du kanskje burde ha spurt om)

Dersom du må jobbe i pausen din, skal du ha betalt for dette. Du kan evt. ta pausen din på slutten av arbeidsdagen siden du har fleksibel arbeidstid...
Skriv et svar til spørsmålet...