Fortsatt arbeid med nye regler for selvbalanserende kjøretøy

Ønsker fortsatt aldersgrense - og hjelmpåbud

Samferdselsdepartementets ønske om å fjerne 16-årsgrensa på Segway og liknende kjøretøy, foreslås endret til 12-årsgrense og hjelmpåbud.

ØNSKER FORTSATT ALDERSGRENSE: Regjeringen ved samferdselsminister Solvik-Olsen gikk i januar ut og sa de ville fjerne aldersgrensa på små elektriske kjøretøy, som slike hoverboards som på bildet. Mange fagmiljøer har vært mot dette, og etter en lang prosess er det ennå ikke vedtatt nye regler. Nå ligger det an til 12-årsgrense OG hjelmpåbud. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke
ØNSKER FORTSATT ALDERSGRENSE: Regjeringen ved samferdselsminister Solvik-Olsen gikk i januar ut og sa de ville fjerne aldersgrensa på små elektriske kjøretøy, som slike hoverboards som på bildet. Mange fagmiljøer har vært mot dette, og etter en lang prosess er det ennå ikke vedtatt nye regler. Nå ligger det an til 12-årsgrense OG hjelmpåbud. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I januar i år gikk regjeringen ved samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen ut og meldte at de ønsket å endre reglene for små elektriske kjøretøy som ståhjulinger og el-sparkesykler, slik at de ble sidestilt med vanlige tråsykler.

Dette ville også bety at 16-årsgrensa som er i dag, skulle fjernes.

Vegdirektoratet fikk mange kritiske tilbakemeldinger da forslaget ble sendt på høring, spesielt til fjerningen av aldersgrensa.

I mai sa Vegdirektoratet til Dinside at de siktet mot å komme med et endelig forslag til nye regler ved utgangen av mai og ifølge brev fra Samferdselsdepartementet, har målet vært å fastsette regelendringene innen utgangen av juni.

Men fremdeles er ingenting bestemt.

Ønsker fortsatt aldersgrense - og hjelmpåbud i tillegg

I slutten av juni sendte Vegdirektoratet et brev til Samferdselsdepartementet med sine anbefalinger basert på innspillene som kom i høringsrunden.

Her skriver Vegdirektoratet at de ønsker at det ses på muligheten for et alders- og hjelmkrav.

De understreker der at de ønsker tilbakemelding fra Samferdselsdepartementet på de konklusjonene de har trukket.

PÅBUDT MED HJELM? Etter høringsrunden for det opprinnelige forslaget til nye regler for selvbalanserende kjøretøy og andre små, elektriske kjøretøy, foreslår Vegdirektoratet hjelmpåbud for alle under 16 år. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix
PÅBUDT MED HJELM? Etter høringsrunden for det opprinnelige forslaget til nye regler for selvbalanserende kjøretøy og andre små, elektriske kjøretøy, foreslår Vegdirektoratet hjelmpåbud for alle under 16 år. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Dette er noe av det Vegdirektoratet foreslår, i brevet til Samferdselsdepartementet:

(Punktene under er hentet direkte fra brev fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet 30. juni 2017)

1. Foreslår 12 års aldersgrense

«Basert på de innspillene som er kommet, samt en undersøkelse fra SINTEF i Trondheim som har sett på barn i alderen 8-12 år og deres evne til å fokusere under sykling, mener vi at 12 års aldersgrense vil være riktig. Vi understreker at dette kun skal gjelde for små elektriske kjøretøy som klassifiseres som sykkel, altså ikke for vanlige sykler og elsykler.»

2. Ønsker hjelmkrav for barn til og med 16 år

«Det er i dag ikke hjelmkrav ved bruk av verken sykkel eller ståhjuling. På denne bakgrunn ble det ikke foreslått krav om bruk av hjelm for små elektriske kjøretøy. Etter å ha gått gjennom flere høringssvar som argumenterer for et hjelmkrav ser vi på muligheten for et slikt krav for barn til og med 16 år.

Ved å tillate flere typer elektriske kjøretøy er det rimelig å anta at bruken og omfanget av disse vil øke, særlig for de under 16 år. Krav til bruk av hjelm for disse vil føre til at risikoen for alvorlige hodeskader ikke er like stor.

Vi ønsker derfor å sette krav til bruk av hjelm for barn til og med 16 år ved kjøring med små elektriske kjøretøy.»

Samferdselsdepartementet vil ikke svare før de har fått en fullstendig redegjørelse

Dinside har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for å få svar på hva som skjer med regelendringen og hvordan de ser på forslagene om hjelmpåbud og ønsket om å fremdeles opprettholde en aldersgrense.

Vi har også bedt om svar på når det vil komme en avklaring på hva som skjer med regelendringen.

Dette er svaret vi har fått fra Samferdselsdepartementets presseavdeling:

- Saken er til behandling. Vegdirektoratet oppsummerer nå høringen og vil oversende sitt endelige forslag til Samferdselsdepartementet når oppsummeringen er ferdig.

Anette Hauge i seksjon for Trafikkadferd i Vegdirektoratet, forteller til Dinside at de ikke har fått noe skriftlig svar fra Samferdselsdepartementet på brevet, men at departementet i en telefonsamtale har ytret ønske om en fullstendig høringsoppsummering før de vil komme med sine synspunkter.

- De ønsker da våre faglige begrunnelser for de løsningene vi mener vil være best, men også at vi omhandler alternative løsninger.

- Vi jobber fortsatt med høringsoppsummeringen og vurderer innspillene vi har fått. Vi vet derfor ikke enda hva oppsummeringen vil konkludere med, men vi gir jo noen klare anbefalinger i brevet til departementet, sier Hauge til DinSide.

Les også:

Du kan miste lappen dersom du lar barna kjøre

Storaksjon mot ståbrett etter mange branner

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!