Aldersgrense for å sykle til skolen?

Når bør barna få sykle selv til skolen?

Skolen kan ikke sette en grense for når elevene kan sykle til skolen. Likevel er det enkelte vurderinger foreldre bør ta før man lar ungene sykle på egenhånd.

KLAR FOR Å SYKLE ALENE? Du som forelder har ansvaret for å vurdere om ditt barn
KLAR FOR Å SYKLE ALENE? Du som forelder har ansvaret for å vurdere om ditt barn Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere kunne skolen bestemme når deres skoleelever fikk lov til å sykle til skolen, eksempelvis i 5. klasse, som en del skoler praktiserte frem til 2016: Da gikk regjeringen inn for å endre opplæringsloven fra 1. august, og siden har det vært opp til foreldrene å avgjøre om deres barn kan sykle alene til skolen, selv om skolen fortsatt kan anbefale en aldersgrense for foreldrene.

De aller minste barna er som kjent under 6 år når de begynner i første klasse. Men når er man «stor nok» til å ta sykkelen fatt på egenhånd?

Ifølge Trygg Trafikk vil dette avhenge blant annet av hvor modent barnet er, hvor mye det har øvd på å sykle i trafikk med foreldrene, og trafikkforholdene på den enkeltes skolevei.

Hvor gamle bør barna være?

Vi har spurt Trygg Trafikk og Syklistenes landsforening om når de mener barn kan sykle til skolen på egenhånd. Hvor modent barnet er, vil naturlig nok variere fra barn til barn.

- Trygg Trafikk anbefaler at barnet må ha god balanse, kunne snu hodet og stanse, gi tegn og kjenne grunnleggende trafikkregler før de kan sykle alene. Hvor modent barnet er, er individuelt, men rundt 10 – 12 år vil de være modne nok, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk til Dinside.

Mats Mikael Larsen, som er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening, understreker hvor stor betydning barnets ferdigheter har.

Når ferdighetene blir gode, vil barnet få større kapasitet til å orientere seg i omgivelsene og samhandle med andre trafikanter. Men samtidig som ferdighetene må være gode, må barnets hjerne også ha nådd enn viss modenhet, understreker han.

Også Meisfjord i Trygg Trafikk er klar på at jo mer barn har syklet i trafikken sammen med voksne, jo mer erfaring får de som de kan ta med seg når de blir gamle nok til å sykle alene.

Hvor oppmerksomme er barn i trafikken?

Én ting er det å kunne sykle, rent fysisk. Men hvor oppmerksomme er egentlig barn på det som skjer rundt dem i trafikken? Begge våre ekspertkilder viser til forskning fra Sintef, som i fjor satte barns oppmerksomhet i trafikken på prøve:

Ved å utstyre 59 barn i alderen åtte til tolv år med spesialbriller, som registrerte barnas øyebevegelser og oppmerksomhet sendte de dem ut på en bestemt rute på 350 meter. Her var det distraksjoner i form av tre kraftig blinkende lamper, hvor barna først syklet to runder med instruks om å se på de blinkende lampene, før de på den siste runden ikke skulle se på de blinkende lampene.

Utfordringen for elevene var å planlegge ikke å skulle se på lampene, og det var svært utfordrende for mange av barna. Dette viser at barnas evne til selvregulering, eller selvkontroll, er en utfordring i trafikken, skriver forskning.no.

- Forskningen viser at å ferdes alene i trafikken vil være en for krevende oppgave for små barn, kommenterer Larsen.

Overvurderer man egne barn?

Som forelder er man gjerne stolt over egne barns ferdigheter. Kanskje fører til til en subjetiv vurdering av egne barns ferdigheter, og evner til å manøvrere i trafikken?

Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk tror at de foreldrene som har syklet mye sammen med egne barn fra de er små, har større forutsetninger for å vurdere barnas sykkelferdigheter. Hun oppfordrer foreldrene om å øvesykle med barna.

Også Larsen understreker foreldrenes betydning for barnas trygghet på sykkel i trafikken.

- Uansett når foreldre føler det er greit at barna sykler til skolen alene, er det viktig å ha tatt turen på sykkel sammen først. Dette er helt avgjørende hvis skoleveien krysser eller går langs trafikkert vei, påpeker han, og legger til at det er god øving å sykle sammen til skolen de første årene.

- Mens ferdighetene øves opp, og konsentrasjonen er rettet mot selve syklingen, kan den voksne melde fra til barnet om når det er viktig å se seg for, bremse eller stoppe. Her må den voksne gå foran som et godt eksempel, og skape gode vaner, sier Larsen.

Hvor mye betyr skoleveien?

Et siste aspekt som også spiller kraftig inn på når man bør sende barna alene på sykkel til skolen, er skoleveien. For noen er skoleveien ensbetydende med sykkelvei fra A til B, mens andre må ut på mer trafikkerte veistrekninger.

- Noen har enkle og oversiktlige veier å sykle på, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikk. Dette er det svært viktig å ta hensyn til da det har mye å si for hva slags sykkelferdigheter barn må ha og hvor modne de bør være for å sykle alene.

Ettersom variasjonene i tilrettelegging, trafikkmengde og fartsgrense langs skoleveien er store, har dette avgjørende betydning for når barna bør begynne å sykle alene til skolen, sier Larsen.

- Skolevei som er fysisk separert fra biltrafikk og har få, ingen eller tilrettelagte krysningspunkter, vil øke både trygghetsfølelsen og trafikksikkerheten, legger han til.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!