Popups på DinSide

DinSides reklamevinduer er designet slik at de skal innebære minimal irritasjon for brukerne og ikke forsinke deres bevegelse på nettet.

Noen finner de oppdukkende, separate reklamevinduene man møter på enkelte nettsteder irriterende. Hovedgrunnen til irritasjonen er følelsen av at nettstedet oppfører seg uhøflig: Man har bedt om én side (ved å klikke på en lenke eller skrive adressen i adressefeltet), men får først en side man ikke har bedt om - en popup. Noen føler det på samme måte som om løper for å rekke bussen, men blir holdt tilbake av en innpåsliten gateselger, slik at man mister den.

Minimerer irritasjon

DinSide lever jo i den vanskelige balansegangen det er på den ene siden å være et forbrukernettsted, og levere mest mulig nøytral og korrekt informasjon om priser og produkter, og på den annen side å være annonsefinansiert. Hva gjelder popups, avveier vi dette hensynet ved å forsøke å sørge for:

  • At reklamevinduet ikke skal være større enn vi bestemmer.
  • At reklamevinduet alltid skal ha en synlig "lukk"-knapp.

  • Cookie-styring, slik at man ikke eksponeres unødig ofte for reklamevinduet.

  • At reklamevinduet ikke skal forsinke brukerens bevegelse gjennom internett.


Det siste oppnår vi ved å laste reklamevinduet inn i en skjult frame på sidene våre. Dette skjer i bakgrunnen etter at sidens ordinære innhold er lastet og tegnet opp av nettleseren. Den skjulte nedlastingen av reklamevinduet tar vanligvis ti sekunder eller mindre. Normalt vil du uansett oppholde deg minst ti sekunder på en side, slik at nedlastingen av innholdet i reklamevinduet overhodet ikke forsinker deg.

Først når du så forlater siden, vil reklamevinduet sprette opp. Har du standardinnstillinger på nettleseren din, vil innholdet i reklamevinduet tegnes opp omtrent øyeblikkelig, uten noen ventetid.

Siden reklamevinduet ikke fyller skjermen, vil du se at den siden du egentlig var på vei til lastes opp i bakgrunnen. Du ser altså at du ikke forsinkes, og at du har tid til å lese noen sekunder i reklamevinduet.

Om du ikke ønsker å ha reklamevinduet liggende, kan du fjerne det straks ved å klikke på en godt synlig "Lukk"-knapp, som vi krever skal ligge i alle reklamevinduer.

De fleste reklamevinduer ligger i tilknytning til kalkulatorer og spesialiserte verktyøy. At slik reklame som regel inneholder svært relevante tilbud, demper nok irritasjonen: Vi har praktisk talt aldri mottatt klager på reklamevinduer knyttet til kalkulatorer.

Vi har ved noen få anledninger tillatt oppdukkende reklamevinduer (popups) også i tilknytning til vanlige tekstsider. For å hindre at brukerne blir eksponert for reklamen irriterende ofte, setter vi i slike tilfeller en såkalt "cookie" på brukerens nettleser. Denne har en levetid på én time, og sikrer at man ikke får popupen i ansiktet hele tiden. (Men vi har i perioden 24. til 27. november hatt en "bug" i denne finessen).

Har man slått av cookies i nettleseren, vil man i dette tilfellet ikke få se annonsen i det hele tatt.

Har du synspunkter, kan du lufte dem i diskusjonen nedenfor.