Nytt gjeldsregister på vei

Skal forhindre at norske forbrukere tar opp for mye gjeld.

<b>GJELDSREGISTER:</b> Et gjeldsregister skal samle informasjon om alle nordmenns gjeld og bruk av kreditt. Foto: BERIT B. NJARGA
GJELDSREGISTER: Et gjeldsregister skal samle informasjon om alle nordmenns gjeld og bruk av kreditt. Foto: BERIT B. NJARGA Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fra nyttår skulle et nytt gjeldsregister være på plass. Registeret skulle samle informasjon om nordmenns kreditt, og gjøre det vanskelig å få innvilget forbrukslån- og kredittkort utover evne.

Slik ble det ikke. I november i fjor valgte nemlig den nye regjeringen å trekke forslaget, som var lagt frem av Stoltenberg-regjeringen. Begrunnelsen var ifølge e24.no at den nye barne-, likestillings- og inkluderingsministeren ville se nærmere på hvordan et gjeldsregister skulle fungere.

Men hvor nødvendig er egentlig et slikt gjeldsregister? Da DinSide nylig testet hvor mye en student klarte å få i kreditt, var resultatet at svært få kredittkort og forbrukslån ble innvilget.

Så hvor stort er egentlig problemet med uansvarlig praksis blant kredittytere?

Politisk rådgiver Ronny Røste. Foto: ILJA C. HENDEL
Politisk rådgiver Ronny Røste. Foto: ILJA C. HENDEL Vis mer


- Det er gledelig at DinSides testperson i liten grad ble tilbudt kreditt. Det er imidlertid mange som tilbys kreditt i dag som ikke burde fått lån. Problemet er at bankene har for lite opplysninger til å kunne gjøre en tilstrekkelig god kredittvurdering. Et gjeldsregister vil være viktig for at bankene skal kunne ta et større ansvar for at de som har for mye lån ikke får enda mer, sier Ronny Røste, politisk rådgiver i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet til DinSide.

Nå skal et nytt forslag til gjeldsregister være rett rundt hjørnet, noe Datatilsynet er svært lite positivt til.

Les også hvorfor du ikke bør fokusere på fordelene når du velger kredittkort.

Gjeldsregister vil beskytte enkeltpersoner

Forbrukerrådet er blant dem som støtter opprettelsen av et gjeldsregister.

- Et gjeldsregister kan bidra til at man får en ansvarlig utlånspraksis, som i sin tur er en fordel også for forbrukere, sier Jorge Jensen, fagansvarlig for finansielle tjenester i Forbrukerrådet til DinSide.

En viktig årsak til at enkeltpersoner har kunnet ta opp forbrukslån og kredittkort hos flere aktører, og i enkelte tilfeller havnet utpå økonomisk, er ifølge Jensen at kredittyter har kunnet innvilge lån til folk på et for dårlig grunnlag i kredittvurderingen.

- Kredittvurdering for forbrukslån er noe ganske annet en den kredittvurderingen som gjøres på boliglån. For å få boliglån må inntekter og gjeld dokumenteres. Kredittvurdering for forbrukslån baserer seg på søk i registrene til kredittinformasjonsbyråene, i tillegg til informasjon som de får fra lånesøkeren selv, forteller Jensen, som mener forbrukere dessuten kan mangle oversikt over sin gjeld, og et gjeldsregister kan komme til hjelp her hvis det blir fullstendig nok.

- Forbrukslån og kredittkort er dyrt, og kan velte økonomien. Gjeldsrådgiverne i kommunene forteller at de som ber om hjelp, alltid har kredittkortgjeld, sier Jensen, noe også DinSide har fortalt om tidligere.

Med et gjeldsregister vil derimot kredittytere få tilgang til all informasjon om en persons eventuelle kredittkort og forbrukslån og annen såkalt usikret gjeld.

Les også hvorfor Sparebank1s forbrukerøkonom mener mange nordmenn selv har skylda for pengeproblemene sine.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Foto: MARIUS JØRGENRUD
Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Foto: MARIUS JØRGENRUD Vis mer


Kan ikke forsvares

I motsetning til Forbrukerrådet, som ønsker et gjeldsregister velkommen, har Datatilsynet uttrykt stor skepsis til et slikt register.

De mener dette tiltaket er helt feil, av hensyn til personvernet.

- Et gjeldsregister er krenkende for alle innbyggernes personvern, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet til DinSide.

Han påpeker at dette er et register alle nordmenn vil havne i, men som kun vil hjelpe et fåtall personer.

- Et gjeldsregister vil gavne de færreste. Et slikt inngrep i personvernet kan ikke forsvares, understreker Thon, som mener det fins langt bedre alternativer, nærmere bestemt ved å stille flere krav til bransjen.

- Man kan for eksempel endre reglene for markedsføring av kreditt, sette rentetak på denne typen finansielle tjenester eller kreve en bedre kredittvurdering, sier Thon.

Ifølge Ronny Røste, politisk rådgiver i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, skal det være gjort grundige vurderinger av de personvernmessige sidene av tiltaket.

- Et gjeldsregister skal innrettes slik at personvernet ivaretas, forteller Røste til DinSide.

Datatilsynet er veldig spente på hvordan de skal få dette til.

- Slik forslaget har vært utarbeidet, er det en katastrofe for personvernet, sier Thon.

Forslag klart innen kort tid

Som nevnt skulle Stoltenberg-regjeringens forslag til gjeldsregister innføres ved nyttår, før det ble trukket av den nye regjeringen. Hvor langt er de kommet i sitt arbeid med gjeldsregisteret?

- Regjeringen vil om kort tid ta endelig stilling til hva slags register vi skal ha. Den forrige regjeringen la frem et forslag til et gjeldsregister. Vi ville imidlertid forsikre oss om at dette organiseres på riktig måte, og har derfor ønsket å gjennomgå forslaget grundig før vi tar endelig stilling til hvordan et slikt register skal innrettes, forteller Røste.

- Hvordan ønsker man at gjeldsregisteret skal fungere i praksis?

- Et gjeldsregister vil gi banker og andre som tilbyr kreditt bedre oversikt over lånesøkerens økonomi. De kan da gjøre en bedre vurdering av lånesøkerne. Dette kan være et effektivt tiltak for å hindre at folk får for mye lån og kreditt slik at de kommer i en vanskelig gjeldssituasjon, sier Røste.

Han legger til at de vil komme tilbake med nærmere detaljer om hvordan registeret skal fungere når regjeringen har tatt endelig stilling til hvordan registeret skal innrettes.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener og at det forrige forslaget til gjeldsregister hadde noen mangler.

- I forslaget som ble laget til gjeldsregister i fjor manglet det en del viktig gjeld, for eksempel boliglån og lån fra offentlige låneytere, som studielån fra Lånekassen. Det er bred enighet blant de som representerer de berørte partene at det optimale gjeldsregisteret inneholder flere typer gjeld enn det som ble foreslått, sier Jensen.

Les mer om kredittkort og gjeld på DinSide

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!