Festekontrakt

Her finner du en tomtefeste-kontrakt klar til utfylling.

Festekontrakten er tilpasset tomtefeste. Den er videre tilpasset salg hvor en megler forestår oppgjøret.

LES OGSÅ:

Festekontrakt


Du finner kontrakt for tomtefeste hos blankettkiosken

Festekontrakten er på 2 sider i Word-format. Hvis du ønsker å registrere flere enn 3 eiendommer eller 3 bortfestere, gjøres dette automatisk ved at det genereres et vedlegg som blir tredje side.

Makroene i blanketten er signert slik at du kan være trygg på at de ikke inneholder virus eller annen form for skadelig kode.