Elektriske priser

Forbrukerne lar seg lure til å kjøpe strøm til alt for høye priser.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Den fellesnordiske kraftbørsen Nordpool har meldt om kraftig nedgang i spotprisen på strøm.

Gir du blaffen i strømprisen?
Gir du blaffen i strømprisen? Vis mer

- Siden april i år har prisen gått ned med 40 prosent, sier informasjonsdirektør i Nordpool, Hartvig Munthe-Kaas.

Forbrukerpriser opp

Men nedgangen i spotprisen har ikke hatt noen hyggelige konsekvenser for de fleste forbrukere. Den variable strømprisen fra kraftleverandørene har nemlig ikke fulgt utviklingen.

Klikk på lenken øverst for å se de prisene som forbrukerne må betale. Tabellen viser at prisene har gått opp med seks prosent siden april i år.

Forbrukerne har skylden

- 85 prosent av forbrukerne skifter ikke fra variabel strømpris til spotpris eller fastpris. Det burde de gjøre, sier Tor Arnt Johnsen, forsker i Statistisk Sentralbyrå.

Johnsen mener ikke at det er snakk om prissamarbeid mellom de ulike strømleverandørene.

- Leverandørene benytter seg rett og slett av at folk ikke gidder å skifte. Hvorfor skal de sette ned prisene når ikke forbrukerne krever det. Kundene ser ikke ut til å være interessert i å tjene noen hundrelapper, sier han.

Ingen oppfatning

- Spotprisen bør på sikt reflekteres i den prisen som forbrukeren får, sier Hartvig Munthe-Kaas.

Munthe-Kaas har ingen oppfatning av hvorvidt det kan være snakk om prissamarbeid mellom de ulike strømleverandørene.

Uvisst

- Vi vil nå se på marginutviklingen til kraftselskapene. Men vi vet altså ikke om det foreligger noe urimelig ennå, sier seksjonssjef i konkurransetilsynet, Birgit Løyland.

Løyland har ingen kommentarer til et eventuelt prissamarbeid mellom kraftselskapene.

- Hadde Konkurransetilsynet hatt en formening om at det foreligger prissamarbeid mellom selskapene, ville jeg ikke ha sagt det til en journalist, sier seksjonssjefen.

Ønsker du mer informasjon om spotpris på strøm, bør du lese vår tidligere artikkel om emnet.