Ruter for gjør det sjæl-mennesker

Personlig stil er ikke noe du kan kjøpe.

De nevedyktige er de som skal redde verden, eller bygge den opp igjen etter at en eller annen ondsinna syklon har kastet seg over oss fordi vi har tukla med skaperverket.

LES OGSÅ:

For vil du virkelig sitte fast med en professor fra Blindern og diskutere fransk litteraturteori etter at huset ditt er jevnet med jorden?

Klokkeruter.

En som du kanskje vil ha på laget er mannen som har laget denne ruteren, for det er det det er.

Vanligvis er opphavsmannen designer av grensesnitt for nettverksutstyr, og det har kommet godt med her. Han har satt inn ruter-elektronikken i en slags bordklokkeform, brukt en turteller fra en utrangert båt som "klokkelement", og lagt inn åtte diskret lys på nedsiden som viser ruterinnstillingene for brukeren.

Turtelleren er ikke bare en gimmick, den gir et røft mål av ruteraktiviteten slik at du kan se om du i ferd med å sprenge skalaen for fildelingsaktivitet hver eneste kveld.

Ruteren kan selvfølgelig ikke kjøpes, men, det er klart, hvis du sender vedkommende en mail og byr ham like mye penger som "Mona Lisa" er verdt kan han sikkert ordne noe.